Odměňování za práci zaměstnanců – minimální mzda, zaručená mzda, naturální mzda

Za vykonanou práci přísluší každému zaměstnanci mzda, plat nebo odměna. Nevíte, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Netušíte jak a kdy sjednat mzdu, jaká je minimální mzda a další informace s touto oblastí spojené? My jsme pro vás připravili přehledný souhrn všech nejdůležitějších informací.

Systém odměňování

Mzda, plat a odměna z dohod

Všechny tyto pojmy představují odměnu zaměstnance za vykonanou práci, ale přesto neznamenají stejnou věc.

Mzda je peněžité plnění či naturální plnění poskytované zaměstnanci za práci. Kdežto plat je mzda, kdy zaměstnavatelem je stát, kraj, obec, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba. Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základědohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

 

Minimální mzda

Minimální mzdu, stejně jako většinu základních informací z oblasti pracovního práva, upravuje Zákoník práce v zákoně č. 262/2006 Sb.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovně právním vztahu. Každý plat, mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než stanovená minimální mzda.  Do mzdy a platu se v tomto případě nezahrnuje odměna za práci přesčas a příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o víkendu.

Výše minimální mzdy

Výše základní sazby minimální mzdy a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením. Minimální mzda je uváděna v hrubé výši.

Od 1. ledna 2015 platí nařízení vlády, které stanoví základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu.

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, zůstala na úrovni let 2007-2014 a činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Pokud mzda nedosáhne minimální mzdy

Jestliže mzda, plat nebo odměna z dohody nedosáhne stanovené hranice minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. Přesné vymezení možností, jak částku k odplacení vyhodnotit určuje zákoník práce v §111 v článku 3.

Pokud se jedná o mzdu, počítá se doplatek podle měsíční nebo hodinové dotace. V případě platu se vypočítá rozdíl mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou. U odměny z dohody se rozdíl dopočítá na základě rozdílů mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdu.

Zaručená mzda

Další pojem, který byste měli jako zaměstnavatel znát. Zaručenou mzdou se myslí mzda nebo plat, na kterou vzniklo zaměstnanci právo a je stanovena ve mzdovém nebo platovém výměru (popř. kolektivní smlouvě, či dohodě). Podrobnosti o zaručené mzdě najdete v Zákoníku práce v § 112.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.