Personální audit

Personální audit představuje účinnou formu získání cenných informací o vašich personálních zdrojích, tj. zaměstnancích. Výstupy z personálního auditu se dají efektivně využívat při práci a rozvoji nejen lidských zdrojů, ale také optimalizaci a standardizaci procesů firmy.

 

Typy personálních auditů

 • dotazníky spokojenosti zaměstnanců,
 • benchmarking lidských zdrojů,
 • zjištění intelektuálního kapitálu firmy i jednotlivců,
 • zjištění efektivity a výkonu zaměstnanců ve vztahu k zastávané nebo zamýšlené pozici
 • zjištění vytíženosti jednotlivých pozic, týmů i jednotlivců,
 • zjištění vzdělávacích potřeb ve vztahu k přínosům firemního vzdělání,
 • zjištění stavu interpersonální komunikace,
 • standardy firemní komunikace,
 • popis pracovních pozic,
 • mystery Shopping,
 • audity strategických rezerv – slouží k poznání potenciálu a odhalení klíčových osobností společnosti. Poskytují cenné informace pro následnou stabilizaci těchto rezerv.

Výsledné efekty personálního auditu

Očekávanými výsledky jsou návrhy a doporučení zaměřená na

 • zlepšení firemní struktury,
 • zkvalitnění firemní kultury,
 • růst pracovní efektivity,
 • zjednodušení a zefektivnění komunikace,
 • optimalizaci pracovních míst,
 • zlepšení procesu kariérního plánování a vzdělávání zaměstnanců,
 • fungující motivační a mzdové systémy,
 • efektivní personální management a personální politiku,
 • vytvoření přehledné mapy firemních procesů,
 • zhodnocení úrovně plánování ve firmě,
 • navržení opatření v oblasti změn v organizační struktuře, rozdělení kompetencí, popisech práce apod.,
 • vytvoření detailních popisů práce jednotlivých pracovních míst a požadavků na odpovídající profil zaměstnanců,
 • vyhodnocení vybraných pracovníků firmy: jejich psychologický profil, schopnosti, dovednosti, zkušenosti, rozvojové potřeby.

Dotazníky spokojenosti

Představují nejcennější zdroj informací, vedoucí ke zjištění spokojenosti (zaměstnanců nebo klientů firmy) a pomohou vám nastavit personální strategie firmy. Proto se řadí mezi nejdůležitější a nejčastěji využívané personální audity.

 

Typy dotazníků spokojenosti

 • spokojenosti zaměstnanců,
 • spokojenosti klientů se službami,
 • spokojenost klientů s produkty firmy,
 • spokojenosti s prodejem a poskytovanými službami,
 • dotazníky zaměřené na výkon zaměstnanců,
 • dotazníky zaměřené na motivaci a benefity,
 • dotazníky zaměřené na zjištění postoje zaměstnanců a top managementu k firemním cílům, vizím a strategii firmy,
 • dotazníky hodnocení top managementu středním nebo nižším managementem,
 • dotazníky firemní kultury a další.

Efekty a přínosy dotazníků pro firmy

 • zjištění objektivního stavu spokojenosti zaměstnanců na nejrůznějších úrovních řízení,
 • zjištění a poznání názoru zaměstnanců ve firmě,
 • nastavení personální strategie firmy,
 • jsou efektivním nástrojem motivace, odměňování, vedení a řízení zaměstnanců,
 • nastavení hodnotícího systému výkonu,
 • zpětná vazba pro TOP management,
 • interaktivní hodnocení managementu firmy,
 • zjištění, jak jsou zaměstnanci ztotožněni s firemními cíly, strategií a vizemi firmy,
 • otevřenost k systému hodnocení výkonu,
 • první fáze pro audit lidských zdrojů firmy.

Efekty a přínosy pro zaměstnance

 • péče ze strany zaměstnavatele,
 • otevřený dialog s vedením firmy,
 • možnost zaměstnance podílet se na vizi a strategii firmy,
 • účinná forma komunikace,
 • možnost sdělovat názory bez obav,
 • standardy firemní komunikace.

Zdroj: Profimen.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
Vladimír Pozdníček Ještě bych k tomu doplnil, že naše personální a organizační audity nejsou jen o lidských zdrojích, ale o všem co s optimálním využitím lidských zdrojů souvisí. K pojmu lidské zdroje je vedena řada diskusí - je o lidech a o využití jejich znalostního potenciálu, zkušeností, správné motivaci a hlavně o vytvoření podmínek pro správné zvládnutí požadovaných činností. Jinak autoři použili naše pohledy a více k tomu uvádíme na www.profimen.cz
26.10.2016 13:18 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.