Proč si najmout personálního manažera

Přerůstají vám starosti se zaměstnanci přes hlavu? Pravý čas na to, abyste si pro tyto vnitrofiremní záležitosti najali odborníka – personalistu. Pokud najdete toho správného a jeho roli ve firmě nastavíte vhodným způsobem, budete mít o starost méně. Přečtěte si, proč si najmout personálního manažera.

Role personalisty ve firmě

Personalista může do značné míry ovlivnit chod organizace, proto je jeho působení ve firmě klíčové, ovšem pouze za předpokladu, že je rovnocenným partnerem vedení společnosti a jeho pozice není redukována na pouhou evidenci.

Personalista by měl po boku managementu spolupůsobit ve firmě v roli zprostředkovatele důležitých informací a opatření mezi vedením a jednotlivými zaměstnanci firmy, přičemž skutečná náplň jeho práce se může značně lišit  vzhledem k velikosti firmy, typu a způsobu jejího řízení, firemní kultury a podílu zaměstnanců na vedení organizace.

Personalista a výběr vhodných uchazečů o zaměstnání

Role personalisty ve firmě probíhá v několika etapách a s nimi spojených úskalí. Lidské zdroje jsou pokládány za cennou hodnotu, proto se klade obzvlášť velký důraz na výběr vhodných zaměstnanců pro pracovní pozici. V tomto procesu personalista zastává roli síta, které filtruje „zrno od plev“ a je více než zřejmé, že záleží právě na kvalitě personalisty, jak bude síto účinné.

Personalista jako spojnice mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

Dalším posláním personalisty je, že by měl reflektovat zájmy organizace a ztotožnit se s nimi, zároveň by však na straně druhé neměl být lhostejný k zájmům a potřebám zaměstnanců. Pozice personalisty ve firmě není vždy vděčná, jeho každodenní realitou je totiž čelit zájmům protichůdných stran (zaměstnavatele vs. zaměstnanců) a vystupovat v pozici soudce. S tím se pojí nezbytná schopnost vyjednat kompromis mezi zájmy obou stran tak, aby bylo dosaženo přijatelného řešení pro všechny. Personalista musí být zdatný diplomat.

 

Úloha nezainteresovaného prostředníka – mediátora – který zprostředkovává vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci je u personalisty však jen zdánlivá. Personalista je také jen zaměstnanec. I on se musí vyrovnávat s požadavky nadřízených a snahou o skloubení těchto požadavků s celkovou firemní kulturou a vnitřními předpisy organizace.

Jak silné pravomoce mu dáte, tak silná bude pozice personalisty ve firmě

Personalista může ve firmě zastat důležitou funkci, a to především ve firmách, kde pracuje více zaměstnanců a organizační struktura firmy je široká (ředitel – top management – střední management – zaměstnanci) a mohlo by tak docházet ke komunikačním šumům a jiným nedorozuměním či neshodám mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Není dobré personalistu příliš svazovat nebo na něj přesouvat administrativní práce, které nechtějí vykonávat jiní manažeři ve firmě. Personalista je taky manažer a i když není formálně nadřízený žádnému zaměstnanci, měl by mít takové pravomoci, jaké pozici manažera ve firmě náleží.

Zpracovala: Bc. Ilona Bartovská,  konzultant a lektor v oblasti lidských zdrojů, www.e-personalista.cz – redakčně upraveno.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.