Internetové obchody z pohledu práva

V případě, že zamýšlíte stát se provozovateli internetového obchodu, je třeba se seznámit s právy a povinnostmi, které jako provozovatelé e-shopů budete vzhledem k platným zákonům mít. Vy vám v následujícím článku nabízíme jejich stručný souhrn.

Práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu

V dnešní době rozšířeného internetového připojení není příliš složité začít provozovat internetové obchody, takzvané e-shopy. Pokud tímto způsobem hodláte realizovat váš podnikatelský záměr, stačí vám k tomu živnostenské oprávnění, případně si můžete založit obchodní společnost a internetový obchod provozovat prostřednictvím této společnosti. Zřízení internetového obchodu se od kamenného obchodu z pohledu práva příliš neliší. Záleží především na zboží, které budete prodávat.

E-shop vs. kamenný obchod

Hlavním rozdílem mezi internetovým obchodem a kamenným obchodem je způsob uzavírání smluv se zákazníky.

Ve většině případů se bude jednat o kupní smlouvy se spotřebiteli, tedy jednoduše řečeno nepodnikateli. Zvláštností potom je, že smlouvy jsou uzavírány tzv. prostředky komunikace na dálku, v tomto případě se jedná o internet.

Spotřebitel učiní objednávku prostřednictvím internetu (tedy návrh na uzavření smlouvy) a dodavatel ji potvrdí (příjme návrh a smlouvu uzavře). Uzavírání smluv tímto způsobem s sebou přináší především další povinnosti pro provozovatele e-shopu a nemalá práva pro spotřebitele.

Povinnosti provozovatele e-shopu

Odstoupení od smlouvy

Provozovatel internetového obchodu má zejména rozsáhlou informační povinnost, kdy je povinen spotřebitele informovat o zákonem uvedených skutečnostech. Mimo jiné i o možnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy. Neboť spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Tuto možnost při koupi zboží v kamenném obchodě nemáte. Lhůta se ještě může prodlužit, pokud dodavatel svou informační povinnost nesplnil.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy tímto způsobem se ale nevztahuje na všechny druhy zboží, například u dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo dodávky časopisů nebo jiných periodik, případně u dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, jejichž obal spotřebitel porušil, nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy výše uvedeným způsobem.

Reklamace

Případnou reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu provede kupující nejčastěji formou odeslání vadného zboží dodavateli. Zde je vhodné zmínit, že kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu při uplatnění reklamace vznikly. Jednat se bude především o poštovné a balné. Jinak má kupující při uplatnění reklamace všechna práva, která by měl při koupi zboží v klasickém kamenném obchodě.

Obchodní podmínky

Vhodným krokem při provozování e-shopů je vytvoření tzv. všeobecných obchodních podmínek, ve kterých může dodavatel jako prodávající stanovit například podmínky a způsoby dodání zboží, zaplacení kupní ceny nebo právě postupy při reklamaci zboží. Tyto všeobecné obchodní podmínky potom budou součástí všech kupních smluv, které dodavatel se zákazníky uzavře.

Ochrana osobních údajů

Zároveň jako provozovatel internetového obchodu budete mít povinnost postupovat podle zvláštních právních předpisů upravujících především ochranu osobních údajů zákazníků, se kterými budete nakládat. Zde je nutná registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro registraci slouží jednoduchý formulář.

S čím při zakládáním internetového obchodu také počítat

Provozovatel internetového obchodu by měl rovněž počítat s možností, že kupujícími mohou být občané cizích států. Řešení případných sporů z prodeje zboží vyplývajících potom může být složitější, bude také záležet na tom, jestli se bude jednat o občany členských států EU či nikoli. I tuto problematiku lze do jisté míry upravit ve všeobecných obchodních podmínkách. Ovšem například i právo EU, které je pro ČR závazné, poskytuje spotřebitelům značnou ochranu, kterou není možné bez dalšího obcházet.

 

Založení a provoz internetového obchodu se z pohledu práva příliš neliší od kamenného obchodu. Pouze kupující má navíc některá práva, která by při nákupu v klasickém kamenném obchodě neměl, a provozovatel musí plnit některé specifické povinnosti s komunikačními technologiemi spojené.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.