Finanční část podnikatelského záměru – plán toku hotovosti

Tok hotovosti neboli cash flow je pojem, který se v podnikání zmiňuje velmi často. Pro malé a střední podnikatele bývá zajištění cash flow důležitější než ziskovost a jeho úroveň bývá ukazatelem úspěšnosti podniku zejména v jeho počátcích.

 

Plán toku hotovosti

Co to je tok hotovosti

Cash flow, nebo-li tok hotovosti, představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu finančních prostředků za dané období tak, jak do firmy skutečně přicházení a odcházejí.

Plán toku hotovosti bývá součástí finanční části podnikatelského záměru, pro případného investora je nejdůležitějším plánovaným výkazem. Vývoj cash flow je pro investory důležitější než dosahování vysokého zisku, což se od začínajícího podnikatele většinou ani očekávat nedá. Zato nedostatek finančních prostředků může mít pro podnikání vážné následky a může vést až k jeho konci. Proto je dobré naučit se s tímto výkazem pracovat a nebrat ho pouze jako nutné zlo pro banky či jiné investory, ale spíše jako pomůcku, která vám umožní lépe plánovat vaše podnikání.

Sestavení plánovaného toku hotovosti

Tok hotovosti se sestavuje denně, týdně, měsíčně, ročně – podle toho, pro jaký účel jej potřebujete. Pro podnikatelský záměr začínajícího podnikatele se plán toku hotovosti nejčastěji stanovuje měsíčně a alespoň na prvních 12 měsíců podnikání.

Výkaz cash flow má stranu příjmů a stranu výdajů. Na straně příjmů se zaznamenávají veškeré příjmy, které přišly na bankovní účet nebo do pokladny, a to včetně DPH. Příjem se započítává v den, kdy skutečně přišel, nikoli v den, kdy byl vyfakturován. Do výkazu cash flow se tedy zapisují pouze prostředky, které jsou volné a použitelné.

Na stranu nákladů potom zapíšeme všechny náklady, které musíme vynaložit, a to v den, kdy peníze opouštějí náš bankovní účet či pokladnu. Také náklady evidujeme včetně DPH.

 

Plán toku hotovosti na začátku podnikání stanovuje minimálně na prvních 12 měsíců podnikání.

Při sestavování výkazu toku hotovosti je třeba započítat a především správně odhadnout výši jednotlivých položek. Při odhadu výše tržeb je třeba počítat s pozvolným nárůstem výroby či prodejů, případně se sezónností vašeho podnikání. Pří plánování nákladů na zaměstnance nezapomenout na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nezapomenout na energie, poplatky za odvoz odpadu, pojištění, koncesionářské poplatky, atd.

Vzor podnikatelského plánu pro vás

Nabízíme vám pomoc při psaní podnikatelského plánu:

Aplikace na vytvoření podnikatelského plánu

Podnikatelský plán včetně propočtů
bez nutnosti hlubokých znalostí.

6 měsíční přístup stojí 605 Kč vč. DPH

Podnikatelský záměr vzor

Získat přístup

E-book s praktickým návodem na podnikatelský plán

Na 21 stranách je podrobně vysvětlen obsah všech kapitol, které by v podnikatelském plánu neměly v žádném případě chybět.

Jen za 150 Kč vč. DPH

Plan titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.