Finanční plán podnikání jako součást podnikatelského záměru

Tvorba podnikatelského záměru je nezbytnou fází přípravy na podnikání, odhalí totiž potenciál vašeho podnikatelského nápadu. Jednou ze stěžejních částí podnikatelského záměru je pak podnikatelská rozvaha, nebo-li finanční plán podnikání. Bez něj byste se do podnikání raději pouštět neměli, protože váš úspěch není zdaleka zaručen.

Finanční plán podnikání

Samostatnou kapitolou přípravy podnikatelského záměru je podnikatelská rozvaha, chcete-li finanční plán, který konkretizuje potřebu financí na nákup nezbytně nutných strojů, zařízení a vybavení, bez kterých se neobejdete při zahájení podnikání a zároveň potvrzuje, zda jste podnikáním schopni náklady pokrýt a dosahovat zisku.

Soulad všech částí podnikatelského záměru je nezbytný

Snad nejdůležitějším pravidlem při sestavování finančního plánu podnikání je, že musí být v souladu s ostatními částmi podnikatelského plánu – musí je podporovat a zároveň být jimi podporovaný.

Pokud např. v části o marketingu uvedete, že za první rok podnikání získáte 5% podíl na trhu, vaše finanční analýzy by měly být založené na tržbách rovnajících se právě 5% celkového trhu.

Pokud podnikatelský plán nepíšete pro zcela nový podnikatelský záměr, ale máte již nějakou historii, je velmi důležité, abyste vždy, když je to možné, uváděli také historické údaje alespoň za dva poslední roky podnikání. Tyto údaje ukazují, že máte jisté zkušenosti a jsou realistickým základem pro vytváření budoucího finančního plánu.

Další zásadou je, že finanční plán by měl být vypracovaný na celé období, pro které plánujete čerpat z cizích finančních zdrojů (od banky či investora) – to v případě, že podnikatelský plán hodláte předložit jako podklad pro jednání s bankou nebo investorem.

Na finanční plán s růžovými brýlemi?

Vypracování finančního plánu podnikání není jednorázovou záležitostí – první pokus o finanční plán často poukáže na slabiny celého podnikatelského záměru a změní podnikatelovy původní předpoklady. Není neobvyklé, že podnikatel vypracuje několik alternativních finančních plánů a z nich se rozhodne pro tu variantu, které je nejvíce reálná.

Pokud se chcete vyhnout vypracovávání několika alternativních finančních plánů, doporučujeme jít při sestavování finančního plánu tzv. pesimistickou variantou, která představuje kalkulaci spíše vyšších výdajů a nižších příjmů než reálně očekáváte. Jen tak se můžete částečně ubránit možnému zklamání, že podnikání nejde tak skvěle.

Pro finanční plán je dále klíčové, aby byl vodítkem při dosahování stanovených cílů v různých stádiích rozvoje podnikání. Jeho realističnost je tedy zásadní. Pokud tedy plánujete získat v prvním roce podnikání 5% trhu, jak jsme uváděli příkladem výše, budete muset ve finančním plánu skutečně dokázat, že je váš záměr realistický, protože to se v zásadě děje jen na zcela nových trzích nebo u aplikací inovativních technologií. Pokud nepřicházíte s ničím novým, první věc, co udělejte před sepsáním finančního plánu je sundání růžových brýlí.

 

Specifikujte a odhadněte všechny počáteční výdaje

Jste schopni pojmenovat a kvantifikovat všechny výdaje? Sestavte si jednoduchou tabulku, kde uvedete všechny položky, za které budete muset zaplatit. Pak si zvolte období (např. den, měsíc, rok) a pokuste se odhadnou finanční částky, za které pořídíte každou konkrétní položku ve vaší tabulce. Pak proveďte součet všech částek a máte odhad prostředků, které budete muset do podnikání vložit předem a zároveň odpověď, kolik budete muset v daném období vydělat, abyste neměli ztrátu. Je to poměrně jednoduchá technika, je ale také možné, že své předpokládané výdaje budete muset časem ještě přehodnotit, i s tím počítejte.

Vzor podnikatelského plánu pro vás

Nabízíme vám pomoc při psaní podnikatelského plánu:

Aplikace na vytvoření podnikatelského plánu

Podnikatelský plán včetně propočtů
bez nutnosti hlubokých znalostí.

6 měsíční přístup stojí 605 Kč vč. DPH

Podnikatelský záměr vzor

Získat přístup

E-book s praktickým návodem na podnikatelský plán

Na 21 stranách je podrobně vysvětlen obsah všech kapitol, které by v podnikatelském plánu neměly v žádném případě chybět.

Jen za 150 Kč vč. DPH

Plan titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.