Finanční plán podnikání jako součást podnikatelského záměru

Tvorba podnikatelského záměru je nezbytnou fází přípravy na podnikání, odhalí totiž potenciál vašeho podnikatelského nápadu. Jednou ze stěžejních částí podnikatelského záměru je pak podnikatelská rozvaha, nebo-li finanční plán podnikání. Bez něj byste se do podnikání raději pouštět neměli, protože váš úspěch není zdaleka zaručen.

Vymezte náklady a zisk na jeden váš produkt

Jestli se vám počáteční vklad vrátí a vaše podnikání bude generovat zisk, vyhodnotíte na základě ekonomické kalkulace provozu. Stanovte si konkrétní jednotku, která představuje výrobek nebo službu v časové nebo měrné jednotce (hodina/den, kus/série/zakázka). Kalkulace obsahuje jak výdaje nutné na výrobu produktu (vstupy), tak i stanovenou cenu (výstup), kterou bude zákazník platit. Pak tuto jednotku vynásobte počtem předpokládaných realizací v kalendářním měsíci (odhad, kolik výrobků nebo služeb prodáte).

V této fázi se také zamyslete, zda předmět vašeho podnikání není ovlivňován sezónností případně mimořádnými, pravidelně se opakujícími vlivy (svátky, výročí, akce v místě) a jak se mohou promítat do poptávky po vaší službě nebo výrobku.

Jak provést kalkulaci

Připravte si tabulku rozdělenou do 12 sloupců, které představují jednotlivé měsíce roku a do řádků vepište všechny položky vstupů (výdajů) a výstupů (prodejů). Promítněte v jednotlivých měsících i očekávanou sezónnost. Samostatně sečtěte výdaje a samostatně příjmy. U položek výdajů jsou dvě skupiny, výdaje fixní a variabilní,tzn. některé se nemění (např. pronájem prostor) a některé jsou přímo závislé na velikosti výroby nebo prodeje (materiály na výrobu produktu). 

 

Vyhodnocením ekonomické stránky podnikání je pak rozdíl mezi příjmy a výdaji, který představuje zisk nebo ztrátu. Čím je zisk (příjmy převyšují výdaje) vyšší, tím je ekonomika podnikatelského záměru lepší. Pokud výdaje převyšují příjmy, vzniká ztráta a pak je ke zvážení, zda jsou parametry podnikání (vstupy a výstupy) správně nastaveny nebo popřípadě, zda je za této situace vůbecvhodné začít podnikat.

Naplánujte tok vaší hotovosti

Zajištění toku hotovosti bývá pro začátek podnikání klíčové, je tedy třeba jej dopředu naplánovat. Tok hotovosti představuje výkaz příjmů a výdajů podniku v hotovosti během určitého časového období (měsíce, čtvrtletí nebo roku).

Více o tom, jak zpracovat plán toku hotovosti.

Vytvořte plán zisků a ztrát

Výkaz zisku a ztrát, nebo-li výsledovka, je jedním ze základním účetních výkazů (zachycuje všechny výnosy a náklady vztahující se k určitému období, obyčejně jednomu roku) , a proto je i v úplných začátcích podnikání vhodné se jím zabývat, i když pouze v rovině plánu.

Podrobnější informace k sestavení plánu zisků a ztrát.

Finalizace finančního plánu

Především dva naposledy uvedené finanční výkazy by měly být součástí každého  podnikatelského plánu.

Konečný podnikatelský plán určený ať už pro vaše vlastní potřeby, tak i pro banky nebo investory by měl obsahovat

  • historické účetní výkazy (pakliže váš podnik již nějakou dobu funguje) za dobu alespoň dvou předchozích let,
  • plánované finanční výkazy na dobu nejméně 12 následujících měsíců, v lepším případě na dobu 4 let dopředu,
  • přílohy k finančním výkazům, především pak podrobné vysvětlení ke všem údajům ve finančních výkazech (nelze předpokládat, že banka, investor nebo jiný adresát plánu bude vědět, jak jste získali konkrétní čísla).

Zdroj: V textu byly využity informace z publikace Příručka podnikatelského plánování, kterou vydal Slovak American Enterprise Fund.

Vzor podnikatelského plánu pro vás

Nabízíme vám pomoc při psaní podnikatelského plánu:

Aplikace na vytvoření podnikatelského plánu

Podnikatelský plán včetně propočtů
bez nutnosti hlubokých znalostí.

6 měsíční přístup stojí 605 Kč vč. DPH

Podnikatelský záměr vzor

Získat přístup

E-book s praktickým návodem na podnikatelský plán

Na 21 stranách je podrobně vysvětlen obsah všech kapitol, které by v podnikatelském plánu neměly v žádném případě chybět.

Jen za 150 Kč vč. DPH

Plan titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.