Factoring a jeho využití v podnikání

Factoring patří mezi významné nástroje preventivního zajištění pohledávek, to znamená, že jeho pomocí vzniku špatné pohledávky předcházíte. Je to také způsob provozního financování činnosti firmy.

Factoring

Jak funguje factoring

Factoringová společnost financuje pohledávky vznikající z dodávek zboží nebo služeb na obchodní úvěr bez jakéhokoliv dalšího jištění, a to na základě posouzení kvality obchodního vztahu a bonity odběratele, popř. dodavatele.

Factoring je možné využít ve většině odvětví ekonomiky. Zpravidla pomáhá řešit finanční krytí výrobních a obchodních firem, jejichž výrobky se rychle prodávají a z toho vyplývající vysoké nároky na provozní kapitál.

Pro koho je factoring vhodný

Factoring je službou výhradně pro firmy a podnikatele.

 

Profesionálních factoringových služeb můžete využít zejména když

 • Prodáváte zboží nebo poskytujete služby opakovaně stejnému okruhu zákazníků. Spolupráce s odběrateli trvá alespoň rok, a/nebo máte rámcovou smlouvu na příští období.
 • Vaše pravidelné dodávky směřují alespoň ke třem odběratelům. Počet odběratelů do factoringu přitom není shora omezen. Celkový roční obrat s těmito odběrateli je alespoň na úrovni 10 mil. Kč.
 • Možná jsou vaše dodávky vysoce sezónní. Možná je vaše společnost v období silného růstu zakázek, které nedokážete sami financovat.
 • Splatnost vašich faktur těmto odběratelům je v rozmezí 14 - 90 dní.
 • Současně pohledávky nezastavujete bance či jinému subjektu a na straně odběratele neexistují důvody ke smluvnímu zákazu postupování pohledávek.
 • Neexistují jiné závažné důvody bránící factoringu nebo postoupení pohledávek (vzájemné dodávky mezi Vámi a odběratelem, vysoké procento reklamací či vratek zboží, platební neschopnost odběratele atd.).

Výhody factoringu

 • Zajištění flexibilního financování vašich obchodů, bez zajištění.
 • Finanční pokrytí výkyvů způsobených sezónností prodejů, reklamní kampaní či expanzí společnosti.
 • Zvýšení vaší konkurenceschopnosti díky možnosti prodloužení splatnosti vašim odběratelům.
 • Získání příznivějších nákupních podmínek (skonta) díky rychlejšímu placení vašim dodavatelům.
 • Zrychlení obrátky oběžných aktiv umožní růst vaší produkce.
 • Kontrola nad výší a kvalitou vámi poskytovaných odběratelských úvěrů díky profesionálnímu přístupu factora při ověření bonity odběratelů a stanovení limitů.
 • Snížení objemu vašich pohledávek po splatnosti v návaznosti na důslednou práci factoringové společnosti s Vašimi pohledávkami.
 • On-line přehledy o pohledávkách.
 • Profesionální servis v oblasti upomínkování, správy a inkasa pohledávek, díky kterému můžete ušetřit náklady na tyto činnosti ve své firmě.
 • Vylepšení finančních ukazatelů, snížení bilančního zadlužení a zlepšení výnosnosti aktiv.

Zdroje získané factoringem můžete neúčelově použít i k financování jiných rozvojových projektů firmy, k investování či k posílení firmy před akvizicemi.

Právní a účetní hledisko factoringu

Z právního a účetního hlediska je factoring služba postavená na postoupení pohledávek. Ve factoringové smlouvě se klient zavazuje, že všechny pohledávky bude postupovat factoringové společnosti, čímž dochází k zásadní změně věřitele.

Factoringová společnost se tak stává novým a výhradním majitelem pohledávky včetně jejího příslušenství. Jejím cílem je zajistit řádné a včasné inkaso a tím zabránit vzniku problémových pohledávek. V případě nedodržení termínů splatnosti zajišťuje upomínkové řízení a právní vymáhaní.

Vraťme se ale k našemu příkladu: Splňujete podmínky, vyplnili jste žádost a factoringová společnost ji schválila. Můžete začít!

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.