Factoring a jeho využití v podnikání

Factoring patří mezi významné nástroje preventivního zajištění pohledávek, to znamená, že jeho pomocí vzniku špatné pohledávky předcházíte. Je to také způsob provozního financování činnosti firmy.

Postup při factoringu

  • Vystavíte a pošletefakturu svému odběrateli.
  • Pohledávku postupujete factoringové společnosti. To znamená, že odběratel se stává jejím dlužníkem, nikoliv vaším.
  • Můžete okamžitě čerpat finanční prostředky od factoringové společnosti až do výše 90% hodnoty faktury včetně DPH.
  • V době splatnosti faktury platí odběratel na účet factoringové společnosti.
  • Dostáváte doplatek do 100% hodnoty postoupené pohledávky.

Takto to funguje v ideálním případě. Co když ale odběratel nezaplatí? Pak je důležité, zda jste využili tzv. regresní nebo bezregresní formu factoringu. 

Typy factoringu

Regresní factoring

Regresní typ factoringu počítá se zpětným postihem, což v praxi znamená, že pokud pohledávka není uhrazena do 90. dne po splatnosti, přestává být financována a riziko neplacení nese klient, tedy vy.

Factoringová společnost u této metody zálohově financuje pohledávky před splatností a po dobu tzv. regresní lhůty, kdy rovněž upomínkuje a vymáhá plnění po odběrateli. Po uplynutí této lhůty vrací faktor pohledávku zpět dodavateli (vám) k obchodnímu řešení. Tato metoda je využívána jako flexibilní finanční zdroj především v případech, kdy dodavatel s odběrateli dlouhodobě spolupracuje.

 

Bezregresní factoring

Bezregresní factoring funguje stejně jako regresní factoring, pouze s tím rozdílem, že factoringová společnost přebírá navíc riziko neplacení postoupených pohledávek. Převzetí rizika neplacení se vztahuje na platební neschopnost či nevůli tuzemských odběratelů. V případě platební neschopnosti či nevůle vyplatí factoringová společnost klientovi 85 až 90 % z celkové hodnoty pohledávky (tj. klient nese spoluúčast ve výši 10 -15%).

Bezregresní factoring spojuje výhody financování, správy pohledávek a převzetí rizika platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. Dodavatel kromě nevratného financování získá i pojištění pohledávek nebo garanci, že factoringová firma přebírá rizika a náklady na vymáhání pohledávek.

Bezregresní metoda je samozřejmě dražší, ale využívají ji dodavatelé, kteří chtějí již předem zaplatit vyšší poplatek za větší rozsah služby.

Kolik stojí factoring

Úroky jsou vázány na pohyblivé jednoměsíční referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro jednotlivé měny (tedy nejčastěji PRIBOR pro CZK a EURIBOR pro EUR) .

Factoringový poplatek 0,2 – 1,2% z hodnoty postoupených pohledávek podle pravidla – čím vyšší obrat, tím nižší poplatek.

V případě bezregresního factoringu se výše poplatku pohybuje v rozmezí 0,2 - 0,35 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek.

Factoringové společnosti v ČR

Závěrem o factoringu

Není úplně možné ve stručnosti popsat všechna pro a proti nebo různé pohledy na tuto službu. V případě vašeho zájmu o factoring doporučujeme kontaktovat specializované factoringové společnosti a požádat o schůzku.

Můžeme ale říci, že factoring by neměl chybět v arzenálu zbraní manažerů rozhodujících o strategických krocích společností při řízení jejich cash-flow. Je to silný nástroj při dobývání tak strategických území jako jsou finanční stabilita a rozvoj.

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru factoring.cz a FALCON Credit Management.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.