Forfaiting – odkup pohledávek

Slyšeli jste už o forfaitingu? Pokud ne nebo si nejste přesně jisti, jaké výhody možnost odkupu firemních pohledávek přináší, přečtěte si následující článek. Zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o jednu z možností financování vašeho podnikání.

 

Forfaiting a odkupované pohledávky

Forfaiting je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem).

Odkupované pohledávky musí splňovat několik požadavků

 • jejich splatnost je zpravidla delší než 90 dnů a provádí se i odkupy s několikaletou splatností (4 a více let),
 • ve většině případů jsou za zahraničním subjektem,
 • jsou denominovány ve volně směnitelné měně,
 • musí být zajištěné (dokumentárním akreditivem, směnkou nebo bankovní zárukou).

V praxi se forfaitují zpravidla jednotlivé pohledávky. Odkupem pohledávky přebírá forfaitingová organizace veškeré riziko nesplacení odběratelem i ručitelem. Forfaiting se využívá zejména při dodávkách investičních celků do zahraničí.

Kdy je forfaiting vhodný 

Forfaiting se hodí pro firmy dodávající zahraničním odběratelům zboží či služby větších hodnot, zejména investiční celky. Pomocí této služby se omezí, respektive zcela vyloučí rizika spojená s odběratelem, jeho teritoriem a riziko změny měnového kurzu, a dodavatel získá provozní kapitál, ke kterému by se jinak dostal až po velmi dlouhém čase. V případě forfaitingových operací se vyvinul sekundární trh, například v Londýně. Forfaiter tedy může odkoupenou pohledávku dále prodat.

 

Nejdůležitější výhody forfaitingu 

 • Okamžitý přístup k hotovosti.
 • Jedná se o flexibilní službu, která umožňuje nabídku k odkupu všech pohledávek, ale i pohledávek jednotlivě.
 • Na rozdíl od faktoringu, forfaiting zabezpečuje profinancování pohledávek s delšími splatnostmi od 90 dní až do 10 let.
 • Při použití finančního forfaitingu lze prostřednictvím emise vlastních směnek získat prostředky na financování exportních kontraktů, stejně jako prostředky na financování provozu.
 • Nabídky k odkupu je možné získat v průběhu 24 hodin.
 • Snižuje potřebu klasického úvěru.
 • Převádí kurzové riziko a inkaso pohledávky na forfaitingovou společnost.

Jak se při forfaitingu postupuje

1Smlouva mezi stranami 

Forfaitingový proces začíná uzavřením smlouvy mezi forfaiterem a dodavatelem. Obě strany vymezí konkrétní pohledávku, náklady spojené s odkupem, požadovanou dokumentaci a termín realizace.

2Postoupení pohledávky

Poté prodávající dodá zboží zahraničnímu odběrateli a postoupí pohledávku forfaitingové organizaci.

3Úhrada částky

Následuje úhrada dohodnuté finanční částky (hodnota pohledávky snížená o náklady forfaitingu) od forfaitera na účet dodavatele. Ke dni splatnosti pak forfaitingová společnost inkasuje nominální hodnotu pohledávky přímo od odběratele, respektive od jeho banky. Pokud se tak nestane, vystupuje jako věřitel a zajišťuje upomínky a další postup vedoucí k soudnímu vymáhání. 

Poplatky a záruky při forfaitingu

Forfaitingové poplatky (tzv. Arrangement Fee)

Tyto poplatky zohledňují náklady spojené s administrativním zpracováním forfaitingového obchodu, tj. závisí na rychlosti zpracování objemu obchodu a zároveň zohledňují riziko dlužníka, resp. ručitele.

Diskont (tzv. Commitment Fee) 

Jde o aplikovanou sazbu, stanovenou na bázi sazeb LIBOR (v případě devizového financování) a PRIBOR (v případě financování) v CZK a rozpětí nad tuto sazbu, která vychází z rizika země obchodu, délky obchodu apod. V podstatě se jedná o odměnu forfaitera za riziko zhoršení bonity dlužníka v období od uzavření smlouvy do odkupu pohledávky.

Požadované záruky

  • Při směnce – záruka vystavená prvotřídní komerční bankou formou avalu.
  • Při akreditivu – neodvolatelný akreditiv vystaven nebo potvrzen prvotřídní komerční bankou.
  • Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, vystavená prvotřídní komerční bankou.

Zdroj: Pavel Nováček, FALCON Credit Management

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.