Notářský zápis – právní zajištění pohledávek

Notářský zápis je jednou z forem uznání závazku, tj. uznání dluhu dlužníkem. Notářský zápis je právním zajištěním dluhu. To znamená, že v případě, že dlužník nezaplatí svůj dluh, je notářský zápis vykonatelný.

 

Notářský zápis

Podstatou notářského zápisu je dohoda, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je exekučním titulem dle § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu. V případě nezaplacení dlužníkem notářský zápis je vykonatelný  tzn. že věřiteli je umožněno vedení exekuce proti dlužníkovi na základě žádosti věřitele již bez další žaloby.

Notářský zápis lze uzavřít při předání plnění, ale také v případech, kdy je již pohledávka splatná.

 

Uznání závazku formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti dává věřiteli vysokou právní jistotu a také mu zaručuje velmi výhodné postavení v případném exekučním vymáhání splatné pohledávky. To znamená, že věřitel nemusí absolvovat zdlouhavé soudní řízení, ale může rovnou přistoupit k „výkonu rozhodnutí“.

Máte pochybnosti, jestli donutíte věřitele dojít s vámi k notáři a podepsat tento zápis? Požádejte ho, aby přišel na určitou adresu projednat svůj dluh. Neříkejte mu předem, o co půjde. Zeptejte se ho před notářem, zda uznává svůj dluh. Pak mu předložte notářský zápis k podpisu a požádejte ho, aby si ho přečetl a podepsal. Většinou to udělá. 

Zdroj: Pavel Nováček, FALCON Credit Management

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.