Pohledávky nejen v začátcích podnikání

Každý začátek je těžký a každý úspěch vyžaduje značné úsilí. Zejména u nově vzniklého podniku by si každý podnikatel měl jasně uvědomit, s jakými riziky vstupuje do světa podnikání, s jakými partnery bude obchodovat a jak bude dbát na prevenci před vznikem nedobytných pohledávek.

Důsledky nedostatečného řízení rizik

Pokud podceníte finanční rizika podnikání a možnost vzniku nedobytných pohledávek, může podnik ke konci roku pocítit zásadní důsledky.

Nedostatek likvidity

Bez aktivního systému řízení rizik se podnik ocitá v situaci věřitele, který „sponzoruje“ své odběratele (dlužníky) levnými úvěry a sám pociťuje zásadní nedostatek likvidních prostředků. V Česku se pro takovouto situaci ujal pojem druhotná platební neschopnost.

Zvýšení nákladových úroků

Pokud v podniku chybí dostatek hotovosti, je nutné zajistit financování z dodatečných cizích zdrojů. Za takové poskytnutí si banky samozřejmě účtují úroky a dodatečné nákladové úroky se negativně odrážejí do hospodářského výsledku firmy. V porovnání s konkurencí tak dosahujete nižší rentability a jste například donuceni k odkladu vašich investičních aktivit. Kvůli nízké rentabilitě a snížené konkurenceschopnosti vám může banka úvěry zdražit o rizikovou přirážku. Navíc může nastat situace, že vám banky úvěr neposkytnou nebo jej významně zkrátí – a ocitáte se v začarovaném kruhu. Komu ze svých dodavatelů nezaplatíte vy?

Ztráty na zisku

Podnikatel může být z důvodu nedostatku hotovosti donucen k úvěrování takových zákazníků, jimž konkurence kvůli špatné platební morálce odmítla dodávky na fakturu. Tím zvyšujeme riziko vzniku dalších nedobytných pohledávek, které vede ke ztrátám na zisku..

Jak pracovat s pohledávkami

Pokud již pohledávky po splatnosti vzniknou, je nutné s nimi rychle začít pracovat. „V zásadě bychom se měli snažit o maximální zkrácení debitorských lhůt“, radí Mores a pokračuje: „pro podnikatele je běžné upomínat dlužníky na konci měsíce. Pokud tyto lhůty zkrátíte a s upomínáním začnete již například již několik dní po splatnosti, přinese vám to řadu výhod“.

Reklamace se snáze a rychleji vyřizují, upomínání se stane rutinou a standardní součástí vaší činnosti a tato důležitá činnost není odsouvána do pozadí, jak se v mnohých firmách stává. Jste v neustálém kontaktu se svými zákazníky a dobrá komunikace a přehled je dobrým důkazem o tom, že vám záleží na dobrých obchodních vztazích.

Je faktem, že zrychlením upomínacího procesu přibývá více práce. Tuto agendu je však možné také z části nebo zcela outsourcovat a delegovat na specializované inkasní agentury. Výhoda externí správy a inkasa pohledávek je právě hlavně ve zrychlení toku peněz a odstranění vícepráce, kterou upomínání a vymáhání způsobuje. 

Tipy pro optimalizaci práce s pohledávkami po splatnosti

  • Zákazníka neupomínejte více než dvakrát, stačí zaslat saldokonto s výzvou k zaplacení či k odsouhlasení pohledávek a závazků a případně další upomínku.
  • Vyjadřujte se jasně a komunikujte s dlužníky srozumitelně, informujte neplatiče o veškerých důsledcích, včetně možnosti zapojení specialistů na inkaso pohledávek.
  • Reklamace řešte rychle a trvejte na svých požadavcích, pokud reklamace není oprávněná – v řadě případů se jedná o pouhé výmluvy.
  • Své hrozby a konsekvence také dodržujte, jen tak si získáte u dlužníka patřičný respekt.
  • Zapojení inkasní agentury podstatně zvyšuje tlak na dlužníka a přispívá k rychlému dořešení.

Zdroj: Cyril Mores (Creditreform s.r.o.)

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.