Postoupení pohledávek (vzor)

Nesplacené pohledávky se jako věřitel můžete zbavit i tím, že jí postoupíte na nového věřitele. Sice za pohledávku nedostanete její plnou cenu, ale v případě, že jste vůči dlužníkovi pozbyli vyškeré důvěry, je tato možnost příslibem získání alespoň části z celkové výše dlužné pohledávky.

Postoupení pohledávek

Postoupení pohledávky na nového věřitele se říká cese. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Postoupení pohledávky je postupitel (původní věřitel) povinen bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Pokud totiž původní věřitel dlužníkovi postoupení pohledávky neoznámí, anebo dokud mu nový věřitel postoupení neprokáže, může dlužník plnit svůj dluh bez následků původnímu věřiteli.

Zákon pro tuto smlouvu vyžaduje písemnou formu. Pohledávka přechází ve stavu, v jakém existuje v době postoupení a přechází včetně příslušenství (např. úroků, úroků z prodlení, poplatku z prodlení).

Některé pohledávky postoupit nelze

  • pohledávka, která zaniká smrtí věřitele – např. bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění při škodě na zdraví apod.,
  • pohledávka, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí – např. peněžité dávky sociální péče,
  • pohledávka, jejíž obsah by se změnou věřitele změnil – např. pohledávka je vázána na osobu dosavadního věřitele, kdy dlužník má vymalovat dům věřitele a postoupením by došlo k tomu, že dlužník by místo malého rodinného domku musel vymalovat celou čtvrť,
  • pohledávka, jejíž postoupení by odporovalo dohodě s dlužníkem.

Režim postoupení pohledávek

Postoupení může být úplatné i bezplatné. To, zda osoba svoji pohledávku postoupí bezplatně (daruje ji) či úplatně (prodá ji), rozhoduje o jejím dalším vztahu vůči novému věřiteli.

Bylo-li postoupení pohledávky sjednáno za úplatu, odpovídá původní věřitel za to, že

  • se nový věřitel nestal místo starého věřitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem, 
  • dlužník nesplnil původnímu věřiteli svůj dluh dříve, než byl povinen jej splnit novému,
  • postoupená pohledávka nezanikla započtením nároku.

Navíc při úplatném postoupení pohledávky ručí starý věřitel za dobytnost pohledávky až do výše přijaté úplaty, ale to pouze v tom případě, že se k tomu starý věřitel písemně zaváže. Toto ručení znamená, že když dlužník - i přes to, že nový věřitel plnění včas vymáhá – nezaplatí, může se ten obrátit na starého věřitele, aby pohledávku zaplatil za něj.

 

Vzor smlouvy o postoupení pohledávek

VZOR smlouvy ke stažení zdarma pro členy klubu Můj iPodnikatel

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.