Směnka – nástroj preventivního zajištění pohledávek

Směnka patří mezi moderní nástroje preventivního zajištění pohledávek. Je to cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, a který dává majiteli směnky právo požadovat na dlužníkovi ve stanovenou dobu stanovenou částku. V praxi se zřejmě setkáte zejména s pojmy „vlastní směnka“ a „cizí směnka“.

Směnka

Typy směnek

Vlastní směnku vystavuje dlužník (je výstavcem), který se zavazuje věřiteli, že zaplatí. Cizí směnku vystavuje věřitel (je výstavcem) a dává příkaz dlužníku, aby zaplatil.

V praxi můžeme zaznamenat rostoucí oblibu směnky pro její jednoduchost a zaručenou návratnost. Přesto je využívána jen v malém počtu případů. S tímto nástrojem není ještě dostatečná zkušenost a hrozí, že při jejím vystavování nebudou provedeny základní úkony a směnka se tak stane neplatnou.

Když chcete vystavit směnku nemusíte běhat a shánět nějaký předtištěný formulář. Stačí kus papíru, lepenky. Nehleďte na krásu, ale na obsah ano.

Aby byla směnka platná, musí obsahovat zákonem přesně vymezené záležitosti:

  • Listina musí být označena jako „SMĚNKA“ ale také toto označení musí být zahrnuto do vlastního textu listiny (např. Za tuto směnku – 1. Vyhotovení – zaplaťte….).
  • Bezpodmínečný závazek (nebo příkaz) výstavce zaplatit stanovenou finanční částku v určitou dobu na určitém místě. Pokud by dlužník vpašoval do textu nějakou podmínku (např. po převzetí zboží) směnka se stává neplatnou.

Pokud by suma psaná číslicemi byla rozdílná od jejího slovního vyjádření, platí částka uvedená slovy.

Neuvedete-li na směnce místo placení směnka je platná, ale za místo placení je považováno sídlo nebo bydliště směnečníka (tj. toho, kdo má platit).

  • Jméno remitenta, tj. toho, na jehož řád má být zaplaceno.
  • Datum a místo vystavení směnky – (např. Místo a datum vystavení: Pardubice, dne 31.ledna 2011).
  • Vlastnoruční podpis výstavce pod textem (nestačí např. jen razítko).

Co když dlužník směnku neproplatí

Neváhejte a domáhejte se svého práva na zaplacení dluhu soudně. Tak zvané směnečné řízení je jednoduché a rychlé. Nejste povinni prokazovat vznik závazku. Stačí soudu předložit platnou směnku.

Ještě klidnější můžete být, když opatříte směnku doložkou „bez protestu“. To neznamená nic jednoduššího, než že v někde v místě podpisu dlužníka napíšete dvě slova - BEZ PROTESTU. Pak nemusíte prokazovat ani neúspěšné předložení směnky k zaplacení pomocí tzv. protestní listiny.

Soud na váš návrh jako žalobce vydá směnečný platební rozkaz, kterým žalovanému uloží, aby do tří dnů od doručení rozkazu do vlastních rukou žalovaného zaplatil.

Pokud se neodvolá a dlužnou částku včetně nákladů na soudní řízení nezaplatí, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a lze přistoupit k exekuci.

 

Zdroj: FALCON Credit Management

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.