Zajištění nedobytných pohledávek – uznání závazku

Máte-li pochybnosti, jestli budete v případě právního vymáhání své pohledávky schopni bezpečně a nepopiratelně prokázat, že pohledávka skutečně vznikla, uvažujte o dodatečném uznání závazku ze strany dlužníka.

 

Uznání pohledávky dlužníkem

Kdy mít pochybnosti o uznání závazku

Nemáte všechny dokumenty, chybí např. dodací list nebo byl dodací list podepsán neoprávněnou osobou. Evergreenem u stavebních firem jsou špatně nebo vůbec vedené stavební deníky a předávací protokoly. 

Jak na uznání závazku

Uznání závazku je nejsnadnějším způsobem, jak právně zajistit vaši pohledávku. Podstata uznání závazku spočívá v prohlášení dlužníka, kterým potvrzuje věřiteli, že svůj závazek uznává. Tím, že dlužník svůj závazek uzná, zakládá se právní domněnka, že závazek v době uznání existoval.

Na co si dát při uznání pohledávky pozor

  • závazek musí být uznán v předepsané právní formě,
  • uznání závazku musí být vždy písemné,
  • musí z něj být patrné, o jaký závazek se jedná,
  • musí obsahovat označení osoby věřitele i vyjádření vůle dlužníka, že závazek uznává.

Za uznání závazku lze považovat i situaci, když dlužník písemně věřiteli oznámí, že dal příkaz k úhradě pohledávky bance. I z tohoto prohlášení ale musí být jasné, o jaký závazek se jedná, tj. musí obsahovat odkaz na fakturu, vyúčtování, upomínku apod. 

Podobné je to i v případě, že dlužník oznámí, že dává příkaz, aby částka byla zaplacena v určitý den, a ve sdělení zároveň uvede, že úhrada nemohla být provedena včas pro nedostatek finančních prostředku na běžném účtu.

Jak z výše uvedeného vyplývá, určitě se vyplatí připravit si text uznání závazku předem a dlužníkovi ho pouze nechat podepsat. Rozhodně nenechávejte znění prohlášení na něm, protože by, ať úmyslně nebo neúmyslně, mohl vynechat podstatné části a prohlášení o uznání závazku by nebylo platné.

Musí dlužník závazek uznat?

Obchodní zákoník neukládá povinnost uznat závazek a pokud to dlužník odmítne, neporušuje tím žádné právní povinnosti. Řeknete si, proč by dlužník tedy něco takového podstoupil.

Důvody mohou být různé - špatné svědomí, snaha vyhovět a zachovat se čestně, tlak, který je na něj vyvíjen, možnost svůj dluh splácet atd.

 

Příznivým faktem je, že dost dlužníků, přestože nemusí, svůj závazek uzná. Velmi vhodné je mít dokument připravený a využít vhodné příležitosti a momentu překvapení. Je v tom trocha psychologie, ale na každého dlužníka můžete vymyslet ten správný způsob, aby uznání závazku podepsal.

Součástí písemného uznání závazku může být i dohoda o splátkovém kalendáři.

O uznání dluhu hovoří obchodní zákoník v § 407

  • Uzná-li dlužník písemně svůj závazek, běží nová čtyřletá promlčecí doba od tohoto uznání. Týká-li se uznání pouze části závazku, běží nová promlčecí doba ohledně této části.
  • Placení úroků se považuje za uznání závazku ohledně částky, z níž se úroky platí.
  • Plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku.
  • Účinky uznání závazku způsobem uvedeným v odstavci 1 nastávají i v případě, kdy jemu odpovídající právo bylo v době uznání již promlčeno.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.