Zápočet pohledávek (vzor)

Zjednodušeně řečeno, pohledávka je aktivum a stejně jako třeba peníze ji můžete použít k úhradě svého závazku, a to v případě pokud nastane situace, že dlužník je i vaším věřitelem a naopak.

 

Zápočet pohledávek

Například máte závazek zaplatit nájemné za kancelář svému pronajimateli ve výši 10000 Kč. Tento subjekt vám ale naopak má uhradit částku za poskytnutí bezpečnostních služeb, které mu vaše firma zajišťuje také ve výši 10000 Kč. Pohledávka se může započítat, nikdo nikomu nic neplatí. „Zaplatíte“ si navzájem svými pohledávkami.

Co ale, když druhá strana nekomunikuje, lze i tak provést zápočet pohledávky? Ano, je to možné prostřednictvím tzv. jednostranného úkonu, který spočívá v tom, že jeden z účastněných subjektů učiní vůči druhému projev vůle směřující k započtení. Je vhodné to udělat písemnou formou, když to právní úprava vysloveně nevyžaduje.

V praxi se můžete setkat se zápočtem pohledávky dvoustrannými nebo i vícestrannými. Ale pozor, zde je nutné průkazně doložit existenci pohledávky a plnit podmínky zákona 563(1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky pro započtení pohledávky

  • Smlouva o zápočtu musí být podepsaná statutárními zástupci, tak jak je to ostatně běžné i u ostatních smluv.
  • Započítat lze pohledávky a závazky k témuž objektu.
  • U vícestranných zápočtů pozor na to, aby „všechno klaplo“ tj. aby MD a D byly v rovnováze, také aby smlouva byla podepsána všemi subjekty.
  • Veškeré započítávané pohledávky musí být jednotlivě specifikovány a doloženy řádnými doklady.

Co lze započítat

  • Jakoukoliv standardní pohledávku, která by splňovala podmínky soudní vymahatelnosti (nelze např. započíst pohledávku za dlužníkem, na kterého byl prohlášen konkurz).
  • Lze započíst i promlčenou pohledávku pokud byla promlčena až poté, co se stala způsobilou k započtení.

Co naopak nelze započítat?

  • Nelze započíst splatnou pohledávku proti pohledávce, která ještě není splatná, pokud se subjekty nedohodou jinak.
  • Zákaz se vztahuje na pohledávky za upsaný vlastní kapitál účtované na účtu 353
  • pohledávku za dlužníkem, na kterého byl prohlášen konkurz

Do jakých zákonů ve spojitosti se zápočtem pohledávek nahlédnout

Započtení pohledávek v obchodních vztazích upravuje § 358 až § 364 Obchodního zákoníku.

Vzor dohody o započtení pohledávek

VZOR smlouvy ke stažení zdarma pro členy klubu Můj iPodnikatel

Zdroj: FALCON Credit Management (Pavel Nováček)

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.