Penzijní připojištění aneb Co dělat, aby vás ve dne v noci nestrašilo, jak si finančně zajistíte stáří

Doby, kdy si lidé spořili „na horší časy“ pod polštář, jsou dávno pryč. Penzijní připojištění bylo a je osvědčeným nástrojem, jak si spořit na důchod. Od prosince letošního roku v něm ale z důvodů důchodové reformy nastanou změny, které jeho výhodnost snižují. I tak ale bude nejspíše i v budoucnu hrát jednu z hlavních rolí při finančním zajištění stáří.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je bankovní, respektive pojišťovací produkt, který umožňuje naspořit si s předstihem částku, kterou si pojistník (tj. klient penzijního připojištění) sám zvolí. Tato částka je mu pak vyplacena a slouží jako doplňkové finanční zajištění na důchod.

Penzijní připojištění je od roku 1994 speciálně upraveno v české legislativě zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění, který byl od té doby již několikrát novelizován.

Podmínky penzijního připojištění na prahu změny

Díky takzvané důchodové reformě český trh s penzijním připojištěním zažívá zemětřesení. Změny nastanou od 30. listopadu 2012 a týkat se budou pouze nově uzavřených smluv.

U nich už nově nebude fungovat pravidlo garance nezáporného zhodnocení, které mohlo být u dosavadních smluv minimálně v nulové výši, nyní mohou penzijní fondy i prodělat (tj. účastníkům penzijního připojištění může být „připsáno“ záporné zhodnocení). Penzijní připojištění bude tedy více rizikové, nicméně vyšší riziko může být vyváženo vyšším ziskem. U penzijního připojištění za stávajících podmínek (garance nezáporného zhodnocení) se kvůli konzervativnímu přístupu reálné (při odpočtu inflace) zhodnocení pohybuje pouze okolo 0 - 2 %.

Zrušena bude možnost vybrat až polovinu naspořených peněz už po 15 letech spoření v rámci takzvané výsluhové penze. Nebude také možné sjednat pozůstalostní penzi, která umožňuje vyplatit celou naspořenou částku vč. státních příspěvků určeným osobám (po smrti pojistníka).

Pro smlouvy starší než 30. listopadu se nic nemění (až na výši státních příspěvků).

 

Státní příspěvek k penzijnímu připojištění

Penzijní připojištění je jediným produktem dlouhodobého spoření, ke kterému stát dává státní příspěvek. Proč? Penzijní připojištění je totiž výhodné i pro stát, protože se jeho občané v penzi nemusejí spoléhat pouze na přiznaný starobní důchod ze státního systému důchodového zabezpečení, a proto k pojištění každý rok připíše státní příspěvek.

Výše státního příspěvku u penzijního připojištění je dána výší měsíční částky, kterou občan do penzijního fondu odvede. Pro rok 2013 je státní příspěvek stanoven na minimálně 90 Kč a maximálně 230 Kč za rok. Tato výše státního příspěvku se týká všech pojistných smluv (i těch založených již v roce 2012 a dříve).

Výše státního příspěvku k penzijnímu připojištění pro rok 2013

Výše měsíční platby

(v Kč)

Státní příspěvek pro rok 2013

(v Kč)

Pro srovnání:
Státní příspěvek pro rok 2012

(v Kč)
100 - 199 0 50 + 40 % z částky nad 100
200 - 299 0 90 + 30 % z částky nad 200
300 - 399 90 120 + 20 % z částky nad 200
400 - 499 110 140 + 10 % z částky nad 400
500 - 599 130 150
600 - 699 150 150
700 - 799 170 150
800 - 899 190 150
900 - 999 210 150
1000 a více 230 150

Daňové úlevy díky penzijnímu připojištění

Vedle státní podpory důchodového připojištění stát nabízí pojistníkům daňové úlevy. K těm je však nutné měsíčně do penzijního fondu přispívat částkou minimálně 500 Kč.

Možnost uplatnění daňových výhod u penzijního připojištění vstoupila v platnost na přelomu tisíciletí a vztahuje se na všechny smlouvy o penzijním připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření a typ penzijního plánu.

Daňové výhody pro zaměstnance

Účastník penzijního připojištění má možnost snížit svůj základ daně o jím (nikoli zaměstnavatelem) zaplacené příspěvky na penzijní připojištěni p­řevyšující částku 6 000 Kč ročně. Maximálně je možné za jedno zdaňovací období odečíst 12 000 Kč. Daňový odečet se uplatňuje zpětně při ročním zúčtování – nelze tedy snížit výši měsíčních záloh.

Výpočet daňové úlevy pro zaměstnance

Pro maximální odpočet je potřeba posílat měsíčně do penzijního fondu 1 500 Kč, což činí 18 000 Kč za rok. 18 000 - 6 000 = 12 000 Kč (maximální možný daňový odpočet).

Druhy důchodového připojištění

Starobní penze

Starobní penze je hlavní součást penzijního připojištění. Je to doživotní penze, jejíž nárok na výplatu vzniká za současného dosažení dvou podmínek:

  • klient dosáhl věk 60 let a
  • klient si platil penzijní připojištění minimálně 60 měsíců placení.

Ve vyplácené starobní penzi jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (prostředky odvedení klientem, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele,...). Může být vyplacena jednorázově nebo ve formě měsíční renty.

Výsluhová penze

Výsluhová penze je taktéž doživotní penzí. Nárok na výplatu výsluhové penze vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění. Je vyplácena až do výše 50% naspořené částky.

Zjednodušeně se dá popsat spoření na penzijním připojištění jako dva souběžné proudy, kdy se celá vložená částka půlí a jedna polovina se ukládá na starobní penzi a druhá polovina na výsluhovou penzi.

Starobní penzi je možné čerpat až po dovršení 60 let, zatímco výsluhovou kdykoliv po zmíněných 15 letech spoření. Pokud si výsluhovou penzi po 15 letech nevyberete, nic se neděje. Můžete si ji nechat společně se starobní jako finanční prostředek na důchod.

Invalidní penze

Invalidní penze je také vyplácena doživotně. Invalidní penze náleží klentovi v případě, že

  • má přiznán invalidní důchod ze systému důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně a
  • příspěvky platil po dobu nejméně 36 měsíců.

Pozůstalostní penze

Pozůstalostní penze je vyplácena oprávněným osobám v případě smrti pojištěného. Nárok na její čerpání vzniká po zaplacení 36 měsíčních splátek.

Odbytné

Odbytné představuje výplatu naspořených peněz před nárokem na starobní penzi. Vyplácí se bez státních příspěvků a přiznaných výnosů v případě, že penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou. Nárok na odbytné vzniká zaplacením minimálně 12 měsíčních splátek.

Sjednání penzijního připojištění

Penzijní připojištění si může zřídit kterákoli osoba starší 18 let, která je občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účastnící se veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v rámci České republiky.

V rámci penzijního připojištění lze kombinovat různé (výše uvedené) druhy připojištění (penzí), anebo si sjednat pouze starobní penzi.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.