Pojistit nebo nepojistit?

Podnikání je značně riziková činnost, kde platí rčení, že risk může být zisk. Anebo taky ztráta. Úspěšné podnikání může být zdrojem velkých zisků – stačí ale malá chyba nebo nepřízeň osudu a všechno může být pryč. Všechna rizika samozřejmě eliminovat nelze, proti některým se však podnikatel může chránit s pomocí pojistných produktů. Riziku jako takovému sice pojištění nezabrání, zmírní však jeho finanční dopady.

Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů – luxus nebo nutnost?

V poslední době se počet podnikatelů, kteří pojištění chápou jako nezbytný nástroj pro zajištění rizik, zvýšil. Za loňský rok pojišťovny v Česku nahlásily nárůst předepsaného pojistného, které pokořilo hranici 17,6 miliardy korun.

Možná to má souvislost s dopady ekonomické recese. Méně zakázek, menší tržby – to vše dostávalo podnikatelské subjekty do situace, kdy nemohly tvořit rezervy pro pokrytí případných škod na majetku nebo škod vyplývajících z jejich odpovědnosti vůči obchodním partnerům. Pojistit se přitom dnes dá skoro všechno.

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelů a průmyslových rizik dnes nabízí celá řada pojišťoven. Lídry trhu jsou v této oblasti Kooperativa, Česká pojišťovna a Allianz. Každá pojišťovna má své specifické nabídky, které lze jen obtížně rozdělit do jednotných kategorií.

V zásadě však jde při pojištění podnikatelských rizik o tyto typy pojištění

  • pojištění majetku,
  • pojištění odpovědnosti za škodu,
  • pojištění finančních ztrát,
  • pojištění pohledávek a
  • pojištění právní ochrany.

Majetek pod pojistnou ochranou

Asi nejčastěji využívaným typem pojištění je pojištění majetku. I ti, kdo jinak žádná jiná pojištění neuzavírají (a šetří tak na platbách pojistného), si obvykle pojistí svůj majetek, respektive prostory, v nichž podnikaji – za předpokladu, že jim patří. Pojišťuje se však obvykle i vybavení provozovny, cenné papíry, peníze a další cennosti včetně osobních věcí zaměstnanců.

Majetek lze pojistit proti živelním pohromám (škody na majetku způsobené požárem, povodní, vichřicí, bleskem apod.), proti krádeži (pojištění kryje nejen ztrátu majetku v případě odcizení, ale i jeho poškození zaviněné pokusem o odcizení, byť neúspěšným) či proti poškození, zničení nebo ztrátě během přepravy (tzv. dopravní pojištění).

Do majetkového pojištění ale patří i tzv. šomážní pojištění neboli pojištění proti přerušení provozu, k němuž došlo v důsledku živelní pohromy nebo třeba kvůli poškození výrobního zařízení (nebo i proto, že zrovna celý den nefunguje počítač, bez kterého se podnikatel při své práci zkrátka neobejde). Předmětem pojištění není sama poškozená věc, ale ušlý zisk, který v důsledku její nefunkčnosti podnikatel má a také stálé náklady, které musí platit bez ohledu, zda provoz běží nebo ne – mzdy, odpisy majetku, vybrané daně apod.

Pojistit se lze i proti riziku neplacení pohledávekpojištění pohledávek se vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením odebraného zboží nebo služeb odběrateli, kteří zaplatit zkrátka nechtějí, anebo (v případě insolvence) nemohou. Pojišťovna uhradí vzniklou škodu a následně pohledávku vymáhá sama, na vlastní odpovědnost.

Pozor na chyby při pojištění majetku

K nejčastějším a největším chybám, kterých se podnikatelé při sjednávání majetkových pojistek dopouštějí je podhodnocení podnikatelského majetku. Podnikatel pak uzavře smlouvu na nízké plnění, které neodpovídá skutečné hodnotě. Výhodou jsou sice nižší platby pojistného, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy dojde k poškození majetku, nepokryje pojistka ani vzdáleně skutečnou výši škody.

Snaha ušetřit na pojistném vede také někdy k zúžení událostí, na které se pojistka vztahuje. Někteří podnikatelé tak mohou sice mít svůj majetek pojištěn, ale ne proti tomu, co se jim stalo (pojistka například kryje živelní pohromy s výjimkou záplav). I při sebelépe nastaveném pojištění majetku je pak třeba mít na paměti, že pojistka kryje jen finanční dopady škodních událostí.

Ale ne všechno lze snadno „spravit“ penězi. Pokud podnikatel nezálohuje svá data mimo provozovnu a dojde k jejich úplnému zničení, žádné pojištění je už nezrestauruje. A navíc – pokud jsou data totálně zničena, bude jen těžko možné je pojišťovně vykázat jako součást majetkových škod, takže nakonec se za ně nemusí podnikatel dočkat ani finanční kompenzace.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jinou kategorií je pojištění odpovědnosti za škodu, kterou podnikatelský subjekt způsobí jinému. Tyto škody mohou souviset s podnikatelskou činností, se vztahy, které z ní vyplývají nebo s vadou výrobku, který podnikatel dodává a která je odhalena až po jeho předání. Pojištění odpovědnosti kryje za pojištěného všechny škody, které jsou způsobené pojištěným na majetku a zdraví nebo zájmech třetích osob (osobou je míněna fyzická i právnická osoba).

 

Pojišťovaným rizikem je odpovědnost za škodu, která vzniká, dojde-li k porušení povinnosti a v příčinné souvislosti s tím vznikne škoda – patří sem jak poškození zdraví či usmrcení v důsledku lidské chyby, tak finanční důsledky poškození, zničení nebo ztráty věci. Pojistka tak kryje riziko chyby nevyzpytatelného lidského faktoru, proto se jí lidově přezdívá „pojistka na blbost“.

Před soud s pojištěním

Speciálním typem pojištění je pojištění právní ochrany, které je určeno na krytí nákladů spojených s prosazením právních zájmů pojištěného. Někdy nezbývá, než se svých práv domáhat soudní cestou. Soudní proces je však finančně velmi náročná záležitost. Náklady na právní zastoupení, znalecké posudky a další záležitosti se soudním sporem spojené se mohou vyšplhat na částky, které jsou nad možnostmi toho, kdo se chce domoci svého práva.

V případě pojištění právní ochrany pojišťovna za relativně nízké roční pojistné hradí v případě soudního sporu náklady na právního zástupce, soudní výdaje, náklady na soudní znalce a svědky, nezbytné cestovní výdaje pojištěného spojené se soudním sporem či výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu. Pojišťovna se také obvykle zavazuje poskytnout klientovi právní radu.

Pojištění nekryje pokuty uložené pojištěnému, spory mezi pojištěným a pojistitelem, náhradu škody, kterou dluží pojištěný či právní zastupování ve sporech o náhradu škody, kterou uplatňují třetí osoby vůči pojištěnému.

Přehled dalších pojištění podnikatelských rizik 

Diskuze k článku

Přidat komentář
xaVY myslím si, že je pojištění hodně důležité. Dokonce mě nedávno moje partnerka přemluvila, abych si přes https://www.top-pojisteni.cz/havarijni-pojisteni sjednal i havarijní pojištění a zpětně si říkám, že to byl opravdu dobrý krok. Po jedné mé nehodě jsem totiž díky tomu nemusel platit celou opravu auta pouze já, ale pojišťovna mi s tím pomohla, což je super.
26.2.2020 20:14 | Odpovědět
DALIBOR888 Já ochranu mého majetku rozhodně nechci nijak podceňovat, takže jsem si moji firmu pojistil. Vedle toho jsem však chtěl zajistit i právní ochranu mého majetku, a tak jsem si přes https://www.alphacitizen.com/cs/ založil svěřenský fond.
30.9.2019 21:21 | Odpovědět
PH15 Doporučuji ergo. Má celou paletu kvalitních služeb https://ergo.cz/p/majetkovepojisteni/
3.1.2019 18:38 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.