Přehled pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik umožňuje vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění zajistit komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit. Záleží na vás, které pojištění si vyberete.

Rizika v podnikání

Základní druhy rizik, proti kterým se můžete jako podnikatel či firma pojistit

 • živly,
 • dcizení,
 • pojištění přepravovaného nákladu,
 • motorová vozidla,
 • technická rizika,
 • allrisk,
 • pojištění skla,
 • pojištění přerušení provozu,
 • pojištění odpovědnosti,
 • pojištění leasingových splátek.

Živelní pojištění

Živelní pojištění se sjednává pro případ škod způsobených živelní události na nemovitostech, věcech movitých a zásobách.

Základní varianta

Škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, pádem předmětů nebo letadel.

Rozšířené pojistné krytí

Škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením a dále na poškození nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou a vodou z vodovodního zařízení.

Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

Pojištění se vztahuje na odcizení věcí movitých, zásob a stavebních součástí budov.

Pojištění se sjednává pro případ odcizení věci, pokud k odcizení dojde

 • krádeží vloupáním,
 • loupežným přepadením,
 • úmyslným poškozením cizí věci (vandalismus).

Pojištění přepravovaného nákladu

Pojištění přepravovaného nákladu se vztahuje na škody na věcech poškozených při dopravě, a to živelní událostí, havárií vozidla nebo odcizením.

Pojišťují se věci při dopravě prováděné vlastním jménem a na vlastní účet pojištěného (tj. nikoliv na základě přepravní smlouvy) silničními vozidly, jejichž typ a SPZ musí být uvedeny v pojistné smlouvě. Lze pojistit přepravu jednorázovou i všechny přepravy konané pojištěným v průběhu doby trvání pojištění.

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel se vztahuje na riziko havárie a odcizení motorového vozidla.

Pojištění se sjednává pro případ náhlého zničení nebo poškození motorového vozidla jakoukoliv nahodilou událostí:

 • střet vozidla, pád, náraz,
 • požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, krupobití, vichřice, pád jakýchkoliv věcí,
 • zásah cizí osoby.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Poškozený má právo na úhradu škody pojistitelem a může se obrátit přímo na pojistitele viníka nehody se žádostí o odškodnění. Toto právo však nezbavuje povinnosti písemně a bez zbytečných odkladů nahlásit tuto skutečnost pojistiteli.

 

Pojištění dopravovaných osob

Pojištění dopravovaných osob kryje úraz osoby dopravované pojištěným motorovým vozidlem. Pojištění se sjednává pro případ:

 • smrti následkem úrazu,
 • trvalých následků úrazu,
 • úrazové připojištění denního odškodného.

Pojištěny jsou jakékoli osoby dopravované pojištěným motorovým vozidlem.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Midi55 Já jsem si potom, co jsem se už v podnikání několikrát spálil a někdy šlo i o opravdu velké sumy, sjednal pojištění firmy u https://www.insiacare.cz/ , takže spím alespoň o něco málo klidněji. Doporučil bych to udělat všem začínajícím ale i dlouholetým podnikatelům, protože nikdy nevíte, co vám tzv. "vyrazí dech".
31.5.2019 08:29 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.