Přehled pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik umožňuje vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění zajistit komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit. Záleží na vás, které pojištění si vyberete.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám při své podnikatelské činnosti.

Sjednává se pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob za škodu na zdraví nebo na životě, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, vzniklou jiné osobě v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedeným v pojistné smlouvě.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám. Pojištění se sjednává pro osoby s udělenou autorizací pro odbornou činnost podle zákona č.360/1992 Sb. pro případ profesní odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci a odpovědnosti za finanční škodu vůči jinému.

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v důsledku nahodilé události na přepravovaných zásilkách, ke které došlo při vnitrostátní a / nebo mezinárodní silniční dopravě. Rozsah odpovědnosti vyplývající z mezinárodní dopravy je vymezen Úmluvou CMR.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu auditorů, daňových poradců a účetních

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám. Pojištění se sjednává pro případ profesní odpovědnosti osoby zapsané v seznamu auditorů či daňových poradců nebo podnikající na základě zápisu v obchodním rejstříku, živnostenského oprávnění či jiného oprávnění, za finanční škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám svým vadným výrobkem. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, vzniklou jinému poškozením zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pokud pojištěný za tuto škodu odpovídá v důsledku vady výrobku.

Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu způsobenou jinému poškozením zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pokud pojištěný za takovou škodu odpovídá v důsledku poskytování zdravotní péče nebo provozem zdravotnického zařízení.

Pojištění odpovědnosti za škody pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám. Pojištění se sjednává pro profesní odpovědnost fyzické nebo právnické osoby provádějící zprostředkovatelskou činnost na základě smlouvy s pojišťovnou nebo na základě smlouvy s osobou, která má zájem na uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy pro právním předpisem stanovenou odpovědnost jinému z výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu dražebníků

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému jinak, než na zdraví nebo na životě či poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (“finanční škoda”), pokud za ní odpovídá podle právního předpisu a ke škodní události a k uplatnění nároku na její vypořádání u pojistitele došlo za trvání pojištění.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu managerů, ředitelů a členů představenstev

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti člena statutárního či jiného orgánu společnosti či vyššího vedoucího zaměstnance za finanční škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem jejich funkce ve společnosti.

Pojištění leasingových splátek

Pojištění leasingových splátek kryje finanční závazek, který pro pojištěného vyplývá z leasingové smlouvy.

Pojištění se sjednává pro případ

  • smrti,
  • přiznání plného invalidního důchodu nebo rozhodnutí o plné invaliditě,
  • pracovní neschopnosti fyzické osoby, která uzavřela s leasingovou společností leasingovou smlouvu.

Pojištění je určeno pouze leasingovým společnostem, nikoliv konečnému leasingovému nájemci.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Midi55 Já jsem si potom, co jsem se už v podnikání několikrát spálil a někdy šlo i o opravdu velké sumy, sjednal pojištění firmy u https://www.insiacare.cz/ , takže spím alespoň o něco málo klidněji. Doporučil bych to udělat všem začínajícím ale i dlouholetým podnikatelům, protože nikdy nevíte, co vám tzv. "vyrazí dech".
31.5.2019 08:29 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.