Přehled pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik umožňuje vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění zajistit komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit. Záleží na vás, které pojištění si vyberete.

Pojištění strojů a elektronických zařízení

Pojištění strojů

Pojištění strojů se vztahuje na škody vzniklé na strojích a strojním zařízení. Pojištění poskytuje tzv. allriskové krytí, zejména škod vzniklých z následujících příčin:

 • selháním měřících nebo zabezpečovacích zařízení,
 • nesprávnou obsluhou, nepozorností,
 • mrazem,
 • chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou,
 • přetlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo podtlakem,
 • nevyvážeností nebo odtržením odstředivou silou,
 • pádem pojištěného předmětu,
 • zkratem, přepětím nebo indukcí.

Je možné sjednat i další připojištění z důvodu jiných příčin.

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění elektronických zařízení se vztahuje na škody vzniklé na elektronických zařízeních. Pojištění poskytuje tzv. allriskové krytí, zejména škod vzniklých z následujících příčin:

 • chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou,
 • selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení,
 • pádem pojištěného předmětu,
 • nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí,
 • přepětím, indukcí, zkratem.

Je možné i další připojištění z důvodu jiných příčin.

Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika

Toto pojištění kryje škody které mohou nastat během stavební činnosti nebo montáže technologických celků. Pojištění poskytuje tzv. allriskové krytí, zejména škod vzniklých z následujících příčin:

 • požárem, likvidací požáru, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 • záplavou, povodní, plovoucím ledem, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 • pádem pojištěné věci, nárazem,
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 • neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

Pojištění zásob potravin v chladících a mrazících zařízeních

Pojištění kryje škody způsobené na zásobách potravin v chladících nebo mrazících zařízení. Z pojištění vzniká právo na plnění, jestliže došlo k poškození nebo zničení zásob potravin následkem přerušení dodávky elektrického proudu nezaviněné pojištěným nebo jeho zaměstnanci, nebo funkční poruchou chladícího nebo mrazícího zařízení.

Pojištění majetku na všechna rizika

Pojištění majetku poskytuje krytí na všechna rizika.

Pojištění skla

Pojištění skla se vztahuje na škody na speciálních sklech o síle větší jak 6 mm i na škody na izolačních dvojsklech a trojsklech, jejichž celková síla je větší jak 6 mm. Pojištění poskytuje allriskové krytí skleněných stěn, pultů, výloh, reklam apod.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění živelního přerušení provozu

Pojištění živelního přerušení provozu se vztahuje na následné škody způsobené přerušením provozu v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu a na hašení, bourání nebo odklízení v příčinné souvislosti s některou událostí uvedenou výše. Pojištění kryje:

 • ušlý zisk z realizace vyrobených výrobků, prodaného zboží a z poskytovaných služeb, kterého by pojištěný dosáhl v případě nepřerušeného provozu během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo,
 • stálé náklady pojištěného, které musí pojištěný během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné, po obnovení zařízení, co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu.

Nutnou podmínkou pro sjednání tohoto pojištění je uzavření živelního pojištění.

Pojištění strojního přerušení provozu

Pojištění strojního přerušení provozu se vztahuje na následné škody způsobené přerušením provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny:

 • chybné konstrukce, vady materiálu nebo výrobní vady,
 • přetlaku páry plynu nebo kapaliny nebo podtlaku,
 • nedostatkem vody v parních kotlích nebo tlakových nádobách,
 • nevyvážeností, odtržením nebo roztržením odstředivou silou,
 • selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení,
 • zkratu, přepětí nebo indukce,
 • nesprávné obsluhy, nešikovnosti, nepozornosti nebo nedbalosti,
 • vniknutí předmětu, který není součástí nebo příslušenstvím pojištěné věci,
 • pádu pojištěného předmětu.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
Midi55 Já jsem si potom, co jsem se už v podnikání několikrát spálil a někdy šlo i o opravdu velké sumy, sjednal pojištění firmy u https://www.insiacare.cz/ , takže spím alespoň o něco málo klidněji. Doporučil bych to udělat všem začínajícím ale i dlouholetým podnikatelům, protože nikdy nevíte, co vám tzv. "vyrazí dech".
31.5.2019 08:29 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.