Diskriminace v pracovně-právních vztazích – hrozí i vám?

Možná si to ani neuvědomujete a podvědomě zvýhodňujete jednoho uchazeče o práci nad druhým, aniž byste k tomu měli objektivní důvody – takovému jednání se říká diskriminace. V následujícím článku vám představíme problematiku diskriminace především v pracovně-právních vztazích, kterou upravuje zákoník práce.

 

Diskriminace v pracovně-právních vztazích

Ideál vs. realita při přijímání pracovníků

V ideálním případě by měly o přijetí do zaměstnání rozhodovat pouze a jen předpoklady, které přímo souvisí se schopnostmi uchazeče zastávat požadovanou pozici. Zaměstnavatel nesmí uchazeče odmítnout jen na základě „nesprávného“ věku, náboženského vyznání, sexuální orientace, počtu dětí či například barvy pleti. Legislativa takový diskriminační přístup výslovně zakazuje.

Rovné zacházení se všemi zaměstnanci

Zákaz diskriminace se týká nejen přijímání zaměstnanců, ale také průběhu pracovního poměru – barva pleti či například pohlaví zaměstnance nesmí být určující pro výši platu či vývoj kariéry daného zaměstnance.

Zákoník práce říká, že „zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání."

Co je a není diskriminace

Ne vždy je ale rozdílný přístup k zaměstnancům diskriminační – za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce.

Stejně tak nejsou za diskriminační považována opatření typu tzv. pozitivní diskriminace. Pozitivně diskriminační opatření mají za úkol odstranit neodůvodněné rozdíly a co nejvíce se přiblížit rovnosti. Patří sem například pracovněprávní předpisy týkající se pracovních podmínek žen, těhotných žen, matek a mladistvých, předpisy o mateřské a rodičovské dovolené zaměstnanců pečujících o nezletilé děti atd.

Antidiskriminační zákon

Antidiskriminační zákon, který upravuje zásady rovného zacházení vešel v platnost v září 2009. Antidiskiminační zákon na rozdíl od jeho zákonných předchůdců stanovuje, jak je možné se diskriminaci bránit a jaké je přesné vymezení pojmů, jako je: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.