Diskriminace v pracovně-právních vztazích – hrozí i vám?

Možná si to ani neuvědomujete a podvědomě zvýhodňujete jednoho uchazeče o práci nad druhým, aniž byste k tomu měli objektivní důvody – takovému jednání se říká diskriminace. V následujícím článku vám představíme problematiku diskriminace především v pracovně-právních vztazích, kterou upravuje zákoník práce.

 

Rovné zacházení i mimo pracovně-právní vztahy

Antidiskriminační zákon konkretizuje zásady rovného zacházení pro řadu oblastí a netýká se tak jen pracovně-právních vztahů. Diskriminace je zakázána nejen v oblasti přístupu k zaměstnání a podnikání, ale i v oblasti sociálního zabezpečení, přístupu ke zdravotní péči a vzdělání, rovné zacházení je vyžadováno i při poskytování a přístupu ke zbožím a službám, včetně bydlení. Podnikatelé nesmí diskriminovat ani své zaměstnance, ale ani své zákazníky – např. majitel restaurace nemůže zakázat vstup do restaurace určité skupině hostů jen na základě barvy pleti. 

Přímá vs. nepřímá diskriminace

Je zakázána jakákoli diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, včetně těhotenství či mateřství, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Zakázané není jen na první pohled zjevné rozdílné zacházení s osobami, které se nacházejí ve srovnatelné situaci – například vykonávají stejnou práci, odvádějí ji ve stejné kvalitě, mají i stejnou úroveň kvalifikace, ale pobírají za ni různou mzdu. V takovém případě je řeč o přímé diskriminaci.

Podle antidiskriminačního zákona je ale zakázána i diskriminace nepřímá. Jde o situaci, kdy k rozdílnému zacházení dojde v důsledku zdánlivě neutrálního opatření či zavedené praxe, které ve skutečnosti znevýhodňují některé zaměstnance vůči jiným na základě rozlišování podle katalogu diskriminačních důvodů. Nepřímou diskriminací z důvodů zdravotního stavu je třeba i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, která umožní přístup k výkonu pracovní činnosti osobám se zdravotním postižením.

Střet zákonů a skutečné praxe

I přes poměrně jasně vymezené mantinely dané legislativou k diskriminaci v pracovně-právních vztazích stále dochází.

Podle průzkumu uspořádaného v rámci projektu Eurobarometr (série průzkumů veřejného mínění mezi obyvateli členských států Evropské unie) se s diskriminací v přístupu k zaměstnání či v pracovně-právních vztazích setkala většina respondentů.

Zkušenosti respondentů potvrzují i informace z úřadů práce. Ty potvrzují v obecné rovině především diskriminaci na základě pohlaví – ta se týká například platových rozdílů mezi muži a ženami, chování zaměstnavatelů k matkám s malými dětmi, přístupu žen k vedoucím funkcím, může mít ale i podobu uzpůsobení pracoviště jen pro zaměstnance jednoho pohlaví včetně sprch, šaten a sociálního zařízení.

Opakovaně se také objevují skryté diskriminační tendence spočívající v upřednostňování určitého pohlaví pro určitou pracovní pozici, i když nejde o rozhodující požadavek z hlediska povahy zaměstnání (příkladem může být inzerát „přijmeme ženu na mytí nádobí).

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.