Pracovní právo – základní informace o pracovním poměru

Pracovní právo je oblast legislativy, která upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pokud jako podnikatelé plánujete najímat zaměstnance a vstoupit tak do role zaměstnavatele, měli byste mít tuto oblast práva důkladně prostudovanou.

 

Pracovní právo

Základním pojmem pracovního práva je pracovní poměr (jde o jiné označení pro právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem). Vzniká na základě pracovní smlouvy, před jejímž podpisem je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, pracovními podmínkami a podmínkami jeho odměňování.

Pracovní poměr

Pracovní poměr může být sjednán na dobu neurčitou, případně na dobu určitou v maximální délce tří let a lze jej prodloužit dvakrát. (Celkem tedy může být sjednána doba určitá mezi tímtéž zaměstnancem a tímtéž zaměstnavatelem třikrát za sebou.) Pro začínajícího zaměstnavatele bude zřejmě praktičtější z opatrnosti nejdříve uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci na dobu určitou.Na druhou stranu by si měli uvědomit, že kvalitní zaměstnanec je pro jeho podnik obrovským přínosem a pracovní poměr na dobu neurčitou přispívá k jeho spokojenosti. Navíc po vypršení doby určité může pracovní poměr ukončit nejen zaměstnavatel, ale také zaměstnanec. 

 

Je možné se písemně dohodnout o zkušební době, která nesmí být delší než tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců delší než 6 měsíců. Ve zkušební době je velmi jednoduché zrušit pracovní poměr, a to pro obě strany.

Zkušební doba

 • nevzniká u každého pracovního poměru automaticky, musí být sepsána v pracovní smlouvě,
 • sjednává se výhradně písemně, a to pouze před vznikem pracovního poměru,
 • trvá nejdéle tři po sobě jdoucí měsíce (šest měsíců u vedoucích zaměstnanců) a nelze ji dodatečně prodlužovat,
 • může být sjednána také u pracovního poměru na základě jmenování,
 • dozkušební doby se nezapočítává doba překážek v práci ze strany zaměstnance (např. nemoc – během pracovní neschopnosti je zkušební doba pozastavena).
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době je možné bez udání důvodu ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, ale nesmí být učiněno v prvních 14 kalendářních dnech, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti.

Rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán následujícím způsobem

 • dohodou – nejlepší a nejjednodušší způsob,
 • výpovědí zaměstnance – jedná se o jednostranný právní úkon, jehož účinky nastanou doručením druhé straně, výpovědní doba dvou měsíců počíná běžet až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď; výpověď lze dát i bez udání důvodu,
 • výpovědí zaměstnavatele – jedná se o jednostranný právní úkon, jehož účinky nastanou doručením druhé straně, výpovědní doba počíná běžet až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď; zákoník práce v § 52 však specifikuje důvody, z nichž je možné výpověď dát, nejčastějším důvodem bude nadále zřejmě nadbytečnost zaměstnance, dalšími častými důvody jsou rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,
 • okamžitým zrušením ze strany zaměstnance – jedná se o jednostranný právní úkon obsahující důvody pro okamžité zrušení, jeho účinky tedy nastanou doručením druhé straně, a to do dvou měsíců od chvíle, kdy se zaměstnanec dozvěděl o důvodech, pro které může pracovní poměr okamžitě zrušit, nejčastěji z důvodu nevyplacení mzdy ani po uplynutí termínu 15 dnů po její splatnosti,
 • okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele – jedná se o jednostranný právní úkon obsahujícím důvody pro okamžité zrušení, jehož účinky nastanou doručením druhé straně, a to do dvou měsíců od chvíle, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o důvodech, pro které může pracovní poměr okamžitě zrušit, nejčastěji z důvodu hrubého porušení pracovních povinností zaměstnance,
 • uplynutím doby pracovní smlouvy,
 • smrtí zaměstnance.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.