Pracovní právo – základní informace o pracovním poměru

Pracovní právo je oblast legislativy, která upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pokud jako podnikatelé plánujete najímat zaměstnance a vstoupit tak do role zaměstnavatele, měli byste mít tuto oblast práva důkladně prostudovanou.

 

Výpověď

Výpověď pracovního poměru nelze však dát zaměstnanci např. v době pracovní neschopnosti, v době uvolnění pro veřejnou funkci, v době těhotenství či mateřské dovolené zaměstnance. Výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou.

Doručování písemností, jejichž obsahem jsou výše uvedené jednostranné právní úkony, může být velmi problematické. Jedná se o hmotně právní úkony a musí být tedy druhé straně skutečně doručeny.

Pokud např. zaměstnanec odmítne převzít poštovní zásilku obsahující výpověď, je nutné mu ji doručit osobně, např. za přítomnosti nezávislých svědků schopných toto později dosvědčit. V případě, že zaměstnanec jednoduše není k zastižení, pracovní poměr dále trvá, nicméně dle stávající judikatury to neznamená, že podnikatel má povinnost nadále platit mzdu.

Zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku v případě výpovědi zaměstnavatele v důsledku nadbytečnosti zaměstnance či rušení nebo přemístění zaměstnavatele.

V případě, že nastane některý z těchto výpovědních důvodů, můžou zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřít i dohodu o ukončení pracovního poměru, ve které se předchozí případy uvedou jako důvod ukončení pracovního poměru. Pak má zaměstnanec rovněž nárok na odstupné a předejde se často nepříjemné povinnosti docházet stále do zaměstnání během výpovědní doby, kdy stejně pro zaměstnance práce není.

Odpovědnost za škodu

Nejčastější třecí plochou mezi zaměstnavateli a zaměstnanci je oblast odpovědnosti za škodu. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou neúmyslně zaměstnavateli maximálně do výše čtyř a půl násobku svého průměrného měsíčního výdělku. Výjimkou jsou situace, kdy účastníci uzavřou dohodu o hmotné odpovědnosti (za peníze, zboží, zásoby) a za svěřené předměty, kdy je odpovědnost zaměstnance v plné výši (ale je nutné uvést, že zaměstnanec musí mít pro nesení odpovědnosti vytvořeny podmínky). Zaměstnavatel pak odpovídá zaměstnanci za veškerou škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů.

Podmínky pro vytvoření hmotné odpovědnosti mohou být například v případě odpovědnosti za prodejnu následující: klíčky od prodejny by měli mít jen ti zaměstnanci, kteří mají hmotnou odpovědnost (určitě ne uklízečka či topič), na začátku dohody o hmotné odpovědnosti je nutné provést inventuru a následně inventury pravidelně provádět. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci započítat vůči jeho nároku na mzdu svůj nárok na náhradu škody.

Konkurenční doložka

Někdy se v rámci pracovního práva setkáváme s tzv. konkurenčními doložkami, tzn. s dohodami, že zaměstnanec nebude pod hrozbou smluvní pokuty během zaměstnání podnikat ve stejném oboru jako zaměstnavatel. Konkurenční doložka musí být zaměstnavatelem kompenzována minimálně polovinou průměrné mzdy zaměstnance. Tyto doložky však nelze sjednat u každého druhu práce, jedná se zejména o náročná povolání (projektanti, programátoři apod.), kde hrozí využití unikátního know-how či informací.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.