Změna pracovního poměru – převedení na jinou práci

Potřebujete ve firmě řešit převedení vašeho zaměstnance na jinou práci? Tuto změnu můžete vykonat většinou pouze se souhlasem zaměstnance, protože se jedná o změnu pracovní smlouvy a ta musí být písemná. Jak při převedení zaměstnance postupovat?

 

Změny pracovního poměru

Pokud potřebujete jako zaměstnavatel pozměnit obsah pracovního poměru, je nutné změnit pracovní smlouvu. Tuto změnu je možné provést jen na základě dohody obou stran, tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a ta musí být písemná (změna pracovní smlouvy).

Zaměstnanecmůže konat práci jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, jen v případech, které uvádí Zákoník práce. Jedná se o převedení na jinou práci, o pracovní cestu nebo přeložení.

Převedení pracovníka na jinou práci

Zákoník práce uvádí případy, kdy zaměstnavatel může nebo musí převést zaměstnance na jinou práci. Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby nová práce bylo pro něj vhodná (zdravotní stav, kvalifikace).

Zaměstnavatel musí tuto změnu se zaměstnancem předem projednat, především se jedná o důvod změny a dobu trvání převedení. Pokud převedením zaměstnance dojde ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.

Jestliže zaměstnanec nemůže konat prácipro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými věrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel také převést na jinou práci. Vždy ale jen se souhlasem zaměstnance. Když odpadnou důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci či uplynula daná doba, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, pokud se společně nedohodnou na změně pracovní smlouvy.

Pokud požádá zaměstnanec o převedení na jinou práci či pracoviště na základě doporučení lékaře, zaměstnavatel mu to umožní jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Zaměstnavatel při tom musí dbát, aby nová práce i pracoviště byly pro pracovníka vhodné.

 

Zaměstnavatel musí převést zaměstnance na jinou práci v případě, že

  • pokud se změnil zdravotní stav zaměstnance a není dlouhodobě způsobilý konat dále dosavadní práci (podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu),
  • zaměstnanec není schopný dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí (na základně lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu),
  • jde-li o těhotnou zaměstnankyni, kojící zaměstnankyni či matku kojence (do konce 9. měsíce po porodu) a její práce podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství či mateřství,
  • v zájmu ochrany zdravý jiných fyzických osob před přenosnými nemocemi (na základně lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu).

Více v Zákoníku práce, § 41.

Případy, kdy zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci

  • pokud dal zaměstnanci výpověď z důvodů neplnění svých povinností či z důvodu závažného porušení předpisů (Zákoník práce § 52 písm. f) a g)),
  • v případě, kdy bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu pravomocného skončení trestného řízení ,
  • pokud zaměstnanec dočasně ztratil předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce (nejdéle na 30 pracovních dnů v kalendářním roce).

Převedení na jinou práci bez souhlasu zaměstnance

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže je to třeba k odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
danielka Já jsem pracovala v jedné firmě jako dělnice, pak jsem zjistila že jsem těhotná a na základě doporučení z https://www.1job.cz/prispevek/Kdy-oznamit-tehotenstvi-v-zamestnani jsem to okamžitě oznámila. Šéfová mi vyšla vstříc, takže jsem na základě toho byla přeřazena na míň náročnou pozici, takže jsem důkazem toho, že s oznámením těhotenství v práci určitě netřeba otálet.
29.1.2020 19:17 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.