Jak darovat nemovitost

Pokud jste se rozhodli darovat někomu svou nemovitost, čtěte, jak to udělat co nejlépe, abyste se nedostali do rozporu s právem.

Darovací smlouva na nemovitost

U darování nemovitostí dochází k převodu vlastnického práva ještě za života stávajícího vlastníka, který se může zcela libovolně rozhodnout o nakládání se svým nemovitým majetkem. V souvislosti s darováním nemovitostí pak může vyvstat celá řada právních otázek, z nichž některé jsou přiblíženy dále.

1Vyplácení sourozenců

Zákonem není stanovena žádná povinnost při darovací smlouvě jak ze strany dárce, tak i ze strany obdarovaného, vyplácet finančně např. ostatní děti dárce – sourozence obdarovaného, ani se nevyžaduje jejich souhlas s převodem.

2Darování nezletilému

Darovací smlouvu na nemovitost lze uzavřít i ve prospěch nezletilého dítěte, nicméně takový převod je jednak nutno vždy velmi dobře promyslet a jednak podléhá soudnímu souhlasu.

3Darování podílu

Darovat je možno případně také pouze spoluvlastnický podíl na nemovitosti, což bývá často využíváno podle konkrétní situace např. v případech vyšších či společných investic do nemovitosti. Je třeba upozornit, že v případech, kdy by se dárci rozhodli darovat nemovitost nikoliv výlučně jejich potomkovi, ale taktéž jeho/její manželovi či manželce, že v případě rozvodu manželství by potomek dárců byl povinen tohoto manžela/manželku finančně vyplácet z tržní ceny daného podílu na nemovitosti. U darování podílu se dále neuplatní tzv. zákonné předkupní právo a není třeba žádat o souhlas s převodem ostatní spoluvlastníky, vyjma případu, kdy by mělo být současně zřízeno věcné břemeno.

4Darování a zástavní právo

Pokud na nemovitosti vázne zástavní právo, neznamená to ještě samo o sobě, že převod nemovitosti by byl vyloučen.

Rozhodně je však vhodné získat souhlas zástavního věřitele, a to především preventivně z pohledu možných sankcí sjednaných v rámci zástavní nebo úvěrové smlouvy.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.