Jak darovat nemovitost

Pokud jste se rozhodli darovat někomu svou nemovitost, čtěte, jak to udělat co nejlépe, abyste se nedostali do rozporu s právem.

5Darování při dluzích či exekucích vlastníka

Takové darování rozhodně nelze obecně doporučit, neboť taková smlouva může být jednak neplatná, zejména v případech probíhajících exekucí a jednak může být tzv. odporovatelná ze strany věřitelů, a to až do tří let od převodu. Současně může také vyvstat otázka možných trestněprávních důsledků.

6Věcné břemeno bydlení a užívání

Pokud se týká možnosti dalšího užívání nemovitostí ze strany dárce po realizaci daru, pak se tato situace právně řeší zřízením tzv. věcného břemene práva doživotního a bezplatného bydlení v části darované nemovitosti, včetně spoluužívání společných prostor a případně také pozemků. Toto věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí, musí být obdarovanou stranou respektováno a tzv. vázne na darované nemovitosti, tedy nedochází k jeho výmazu či zrušení ani případným dalším převodem nemovitostí, tzn. i každý další nabyvatel nemovitosti jej musí respektovat. Je třeba si dávat značný pozor na přesné formulace a vymezení tohoto věcného břemene.

7Darování a osvobození od darovací daně

Ke dni zpracování článku platí, že od daně darovací je zcela osvobozeno bezúplatné nabytí majetku mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině a takový obdarovaný státu neodvádí žádnou darovací daň. Není tak třeba zajišťovat ani znalecký posudek na ocenění nemovitostí. I. skupinou jsou přitom příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a manželé, II. skupinou jsou pak zj. sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, děti a rodiče manžela, manželé rodičů a za podmínek zákona i tzv. osoby spolužijící ve společné domácnosti (např. druh či družka).

8Pozor na bezplatné vzory

S ohledem na to, že u převodů nemovitostí, včetně právě darovací smlouvy na nemovitosti, jde o poměrně vysoké hodnoty, se nedoporučuje svěřovat se pouze do rukou obecného vzoru z internetu, z jiného případu či osoby, která za takovou smlouvu neručí. Málokdo totiž ví, nebo si uvědomuje, že i smlouva, kterou katastrální úřad zavkladuje, může být v budoucnu prohlášena za neplatnou. Zdaleka tak nejde jen o to, zda smlouvu katastrální úřad tzv. zapíše na první pokus, či nikoliv a riskovat se v těchto případech rozhodně nemusí vyplatit.

Uvedené upozornění o to více platí v případě kupní smlouvy na nemovitosti, kde se kromě toho při nevhodném nebo špatném právním ošetření převodu riskuje jak ztráta nemovitosti, tak i kupní ceny, často znamenající pro danou smluvní stranu celoživotní úspory. Opatrnost a kvalitní právní ošetření takového převodu je proto více než na místě.

Tento článek pro vás připravil: JUDr. Petr Hradil z advokátní kanceláře www.advokat-zlinsko.cz

ADVOKAT-ZLINSKO

Advokátní kancelář www.advokat-zlinsko.cz se zabývá převody nemovitostí právně kvalitně a za rozumnou cenu a vymáháním pohledávek i bez plateb předem.

www.advokat-zlinsko.cz

 

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.