Jak udělat z podnikatelského nápadu fungující firmu?

Na pár tipů pro začínající podnikatele jsme se zeptali pánů JUDr. René Winklera, právníka a zakladatele společnosti AVANTIA s.r.o., specializující se na podporu začínajících podnikatelů a Ing. Karla Krejčů, specialisty na účetnictví a daně.

Dobrý den pánové. Za svoji praxi jste oba jistě viděli vznikat spoustu úspěšných, ale také neúspěšných podnikatelských záměrů. V čem je tedy ten rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšným podnikatelskými záměry?

JUDr. René Winkler:
Úspěšným podnikatelským záměrem je ten, který v solidní době vrátil vložené investice, které mohou mít podobu i jen profinancování nezbytných vstupních provozních nákladů. Ty lze poměrně přesně spočítat, kamenem úrazu však je často odhad budoucích tržeb. Tu je nezbytné mít nejvyšší možnou jistotu v určení zájmu zákazníků, stavu konkurence, cenové úrovně a přidané hodnoty (v čem je můj produkt jiný a lepší, než aktuálně běžný stav trhu)… Protože bezpečně nastane spousta vnějších, nepředvídatelných okolností, je dobré mít rezervu pro případ, že podnik nebude několik měsíců generovat zisk. Málokdo je hned první měsíc v černých číslech. A také je třeba mít naplánovanou i tzv. „exit strategii“ – scénář kdy a za jakých okolností podnikání bezpečně ukončit. Například představu, kde by projekt měl být za 9 měsíců, a plán co udělat, když nebude. Tím člověk sníží rizika na minimum.

Ing. Karel Krejčů:
Smyslem každého podnikání je prodat za více, než produkt (výrobek, služba) stál. Základnou každého podnikatelského záměru musí proto být kalkulace. Musím být schopen co nejpřesněji stanovit vstupní investici a provozní náklady, a proti tomu co nejspolehlivěji definovat tržby. Tím lze určit bilanci, která je jediným zdrojem návratnosti investice… Bohužel zřídka se lze setkat s tím, že podnikatel má stanoveny alespoň základní obrysy bilance v písemném plánu… Ten je ostatně aktuálně vyžadován i finančními úřady při žádosti o registraci k DPH… Vypracování business projektu lze samozřejmě také objednat u specializované agentury. Značkové business centrum (poskytující vedle sídelního zastoupení další služby, jako AVANTIA) by mělo být schopno tuto službu standardně nabídnout…

Dobře, nyní už má tedy budoucí podnikatel jasno v tom, co chce dělat. Co vše je potřeba zařídit předtím, než se do toho může pustit?

Ing. Karel Krejčů:
Bezvýjimečná je povinnost zaregistrovat se k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob. Předpokládá–li podnikatel, že bude mít zaměstnance, musí se zaregistrovat také jako plátce daně z příjmu, případně i ke srážkové dani z mezd. Zaměstnance je také třeba pojistit proti úrazům a přihlásit je k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Bude-li podnik používat motorová vozidla, pak je potřebná i registrace k silniční dani.

Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty závisí na charakteru obchodní činnosti, pokud budou odběratelé převážně plátci, pak je registrace nutná. Od počátku podnikání je vhodné vést účetnictví, nezbytné to je do dne podání prvního daňového přiznání (k jakékoli dani). Za vedení účetnictví odpovídá statutární osoba společnosti. Této povinnosti tato osoba dostojí, pokud si pro tyto účely najme firmu s náležitou živností (fyzickou nebo právnickou osobu). Může avšak účetnictví vést i sám, troufá-li si…


JUDr. René Winkler:
V Čechách má podnikatel dvě nejběžnější možnosti. Buďto si vyřídit živnostenské oprávnění na jakémkoli živnostenském úřadě, nebo si založit společnost. Živnostenské podnikání je asi nejjednodušší možnost co do vyřízení, avšak má svá rizika. Živnostník podniká na své riziko, za jakýkoli problém ručí veškerým svým majetkem, i společným jměním manželů. Takže i běžná situace jako opoždění plateb odběratelů, nebo nespolehlivý dodavatel materiálu, může přivést živnostníka do nepříjemností. Nejoblíbenější společností je u nás s.r.o. kde společník, tedy majitel, svým majetkem neručí. S oběma možnostmi klientům v Avantii pomáháme.

A kdybychom měli srovnat vyřízení obou možností?

JUDr. René Winkler:
Živnostenské oprávnění je jednodušší, stačí navštívit živnostenský úřad a vyplnit žádost. Kdo myslí praktičtěji, a nechce neomezeně ručit i za okolnosti, které neovlivní, zvolí společnost s r.o. Zde je proces složitější – notář sepíše zakladatelské dokumenty, na jejichž základě je možno vyřešit sídlo společnosti, získat živnostenské oprávnění a otevřít účet v bance, na nějž je složen základní kapitál. Teprve pak je možné zařídit zápis společnosti do soudem vedeného obchodního rejstříku a po něm nechat společnost registrovat u finančního úřadu k daním. Je to byrokratický a dlouhý proces, který trvá okolo dvou týdnů, přičemž je nutno po cestě uhradit poplatky za notářský zápis, za zápis do živnostenského rejstříku, a nakonec do rejstříku obchodního. Tyto výdaje dohromady v nejjednodušším případě činí 7.500,- Kč. V agentuře AVANTIA založíme s.r.o. na míru za 9.900,- Kč, přičemž klientovi poskytujeme finanční asistenci pro základní kapitál. Veškerá obsluha byrokracie tedy klienta míjí, takže se může věnovat podnikání. Navíc na přání poskytneme i sídlo a účetní službu, a zejména výdaje spojené s pořízením společnosti až do hranice 30 000 Kč úvěrujeme. Klient zaplatí až z peněz, které podnikáním vydělá.

Ing. Karel Krejčů
V obou případech je zákonnou povinností vést účetnictví, a to na své náklady. To je zákonné břemeno, podobně jako mít na své náklady sídlo nebo povinné ručení u motorového vozidla. Rozhodně vhodné je tedy mít vyřešenu účetní službu, bez níž nelze kvalifikovaně připravit účetní závěrku jako základ ročního daňového přiznání, které je povinné bezvýjimečně. V tom rozdíl není. Ale zatímco živnostník vede tzv. jednoduché účetnictví, obchodní společnost musí vést účetnictví podvojné, složitější. To je určitá „daň“ za ochranu před neomezeným ručením za obchodní závazky, které obchodní společnost skýtá.

Založení společnosti má přeci na starosti notář a soud. Jak to můžete udělat Vy?

JUDr. René Winkler:
Klient má na výběr – buďto s úřady, soudy a notáři bude jednat sám, stráví přinejlepším dva týdny na úřadech a vyplňováním formulářů. Nebo se může nechat zastoupit námi – za pár tisíc vše vyřídíme za něj. Takže on pouze podepíše dokumenty, a může začít podnikat a soustředit se na to, co mu vydělává peníze. Navíc za něj zaplatíme do banky základní kapitál, což by jinak musel udělat ze své kapsy. A konečně, má jistotu, že vše bude naprosto v pořádku a nestane se mu, že nějaká kontrola v budoucnu odhalí nějaké nesrovnalosti v dokumentech. Navíc třeba návrh na zápis k soudu, není-li naprosto v pořádku, může být zamítnut a podnikatel musí vše dělat znova, a platit státu nové poplatky.

Ing. Karel Krejčů
Já sice jako účetní s formuláři a úřady nemám problém, ale také bych si asi společnost nechal založit. Je s tím příliš práce a starostí, než abych se do toho pouštěl sám. Kdybych dva týdny věnoval práci, vydělám si víc, než co by mě stála agentura. A advokáti jsou ještě daleko dražší.


Tak teď už má náš podnikatel vyřízenou buďto živnost, nebo svou společnost. Co je dále potřeba zařídit, aby člověk mohl začít?

JUDr. René Winkler:
Každá společnost musí mít sídlo jako místo, kde musí být statutární orgán společnosti úředně k zastižení, kam může společnosti být doručena pošta, kde mohou úřady vykonat své kontrolní pravomoci. K tomu je třeba písemného výslovného souhlasu majitelů budovy, s úředně ověřeným podpisem. Značková business centra nenabízí schránku na zdi, ale kompletní kancelářskou službu, tedy místnosti s recepčním servisem a zasedacími prostorami. Správa business centra jako právnická osoba je pak v sídle přítomna fyzicky jménem usídlené společnosti na základě její plné moci. Na základě přidaných plných mocí pak je sídelní zástupce schopen společnost zastoupit i před státními orgány, nejčastěji před finančním úřadem.

Ing. Karel Krejčů:
Byla již zmíněna nutnost přihlásit se alespoň k dani z příjmu, spojená s fungující účetní službou. Značková business centra (jako např. AVANTIA) tyto výkony nabízejí jako součást sídelní služby. Vzniká tak synergický efekt – máte dvě služby v jednom místě. Není moc široce známo, že dobrá účetní služba je také schopna připravit i středně složité daňové přiznání za honorář znatelně nižší, než je honorář daňového poradce. Rozdíl v kvalitě nenastává. Proto je dobré neřešit účetní službu na poslední chvíli (jak je častým zvykem), ale včas si vybrat podle referencí, zkušeností a rozsahu služeb.

To je tedy do začátku podnikání dost byrokracie ... Ale ještě k tomu sídlu společnosti – je nějaký rozdíl v tom, v jakém městě má společnost sídlo? Musí být ve městě, kde žije jednatel?

JUDr. René Winkler:
Česká obchodní korporace může mít sídlo kdekoli v České republice, lhostejno kde žije jednatel. To ale úplně neplatí pro působnost finančního úřadu. Pokud společnost má umístěnu svou jedinou provozovnu v působnosti jiného finančního úřadu, než který přísluší podle sídla, může nadřízený finanční úřad rozhodnout, že daňovou správu bude vykonávat finanční úřad, v jehož územní působnosti leží tato provozovna, i když sídlo bude z hlediska obchodního rejstříku zapsáno jinde. Řada firem si vybírá sídlo ve větším městě, protože tam nejsou tolik zúčastněny osobní vazby a finanční úřady jsou profesionálnější. Pokud firma nemá nikde jinde živnostenskou provozovnu, je toto řešení udržitelné. Pokud ji má, ale chce si udržet daňovou správu v úřadě, příslušném podle sídla, musí mít v sídle současně alespoň obchodní zastoupení a vedení účetnictví. Finanční úřad nemá zákonnou oporu pro to, aby hodnotil, podle které provozovny určí působnost daňové správy.

Je také nutno počítat s tím že na trhu je spousta nabídek tzv. virtuálních sídelních adres, které jsou sice levné, ale nenáležité (na adrese usídlenou firmu nelze zastihnout, nejsou tam žádné kanceláře, žádný personál, jen schránka na zdi). Lze si představit, jak takové sídlo působí na finanční úřad či na partnery. Značková business centra provozují sídelní službu s nabídkou účetnictví, v každodenních provozních hodinách zastupující personál ve vybavených kancelářích vystupuje jménem usídlené společnosti a vyřídí vše potřebné.


Děkuji za rozhovor pánové, přeji hezký den.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.