Jak ustanovit prokuristu krok za krokem

Potřebujete ustanovit prokuristu, ale nevíte, jak na to? Nejde o úplně triviální záležitost a pokud o tom uvažujete, může pro vás být inspirací tento krokový návod, ve kterém shrnujeme zkušenosti ze zřízení prokuristy v naší firmě.

 

Jak ustanovit prokuristu

Prokurista je člověk, kterého zmocňujete k vykonávání právních úkonů za vaši firmu.

Více o institutu prokury.

1Stanovte prokuristův vztah k nemovitostem

Pokud víte, koho chcete za prokuristu a znáte jeho osobní údaje, je prvním krokem rozhodnutí, zda chcete, aby prokurista mohl nakládat i s nemovitostmi firmy či ne.

Dle § 14 odst. 2 obchodního zákoníku není prokurista oprávněn zatěžovat a zcizovat nemovitosti firmy. Pokud toto právo chcete prokuristovi přiznat, musíte toto při zřizování prokury zmínit.

2Svolejte valnou hromadu a usneste se, kdo bude prokurista

Protože o udělení prokury u s.r.o. ze zákona rozhoduje valná hromada, je třeba ji pro udělení prokury svolat. Způsob svolání valné hromady je určen v Obchodním zákoníku, ale může být upraven ve společenské smlouvě vaší firmy.

V zápisu z valné hromady musí být patrno její usnesení o ustanovení prokuristy např. následujícím způsobem:Valná hromada společnosti xxx, s.r.o. uděluje tímto prokuru panu Janu Novákovi, rodné číslo: 123456/7890, bytem Testovací 1/255, 123 00 Město.

Prokurista je oprávněn činit všechny právní úkony, ke kterým dochází při provozu podniku společnosti.

Kromě uvedené formulace musí být v zápisu z valné hromady samozřejmě i jeho ostatní náležitosti (kdo a jak hlasoval, kdo předsedá valné hromadě, atd.).

Zápis valné hromady musí být podepsán předsedou a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných společníků. Za účelem zřízení prokury nemusí být podpisy notářsky ověřené.

Pokud ustanovuje prokuru podnikatel, tj. ne obchodní společnost, tento krok není nutný.

3Připravte potřebné podklady a spolu s prokuristou zajděte k notáři

Připravte si následující podklady:

  • Návrh na zápis do Obchodního rejstříku.

Jedná se o předepsaný formulář, který můžete stáhnout například na stránkách Oficiálního serveru českého soudnictví.

Kromě obecných informací o vaší firmě věnujte pozornost stránce Prokura, kam vyplníte údaje o svém prokuristovi.

Nezapomeňte do pole Doplňující text napsat způsob podepisování prokuristy.

Můžete to udělat například následujícím textem:Způsob jednání: Prokurista jedná za společnost samostatně. Podepisuje se tak, že k obchodní firmě společnosti xxx, s.r.o. připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

 

V případě, že chcete, aby byl prokurista oprávněn nakládat i s nemovitostmi firmy, zmiňte tuto skutečnost právě v tomto textu například formulací:V rámci této udělené prokury je zahrnuto i oprávnění dle § 14 odst. 2 Obch.zák.

Do položky Přílohy (na konci dokumentu) nezapomeňte napsat, které dokumenty k žádosti přikládáte (zápis z valné hromady, prohlášení o podepisování prokuristy, čestné prohlášení).

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.