Jak ustanovit prokuristu krok za krokem

Potřebujete ustanovit prokuristu, ale nevíte, jak na to? Nejde o úplně triviální záležitost a pokud o tom uvažujete, může pro vás být inspirací tento krokový návod, ve kterém shrnujeme zkušenosti ze zřízení prokuristy v naší firmě.

 
  •  Prohlášení o podepisování prokuristy.

Prohlášení o podepisování prokuristy je dokument, který popisuje, jakým způsobem se bude prokurista podepisovat.

Toto prohlášení může mít například následující tvar:

V Brně dne 21.4.2011

Prohlášení o podepisování prokuristy

za společnost xxx, s.r.o. se sídlem ….............

Valná hromada společnosti xxx, s.r.o. dne 1.1.2011. rozhodla o udělení prokury panu Janu Novákovi, rodné číslo 123456/7890, bytem Testovací 1/255, 123 00 Město, který je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku společnosti. V prokuře je/není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.

V této souvislosti prohlašujeme, že za společnost xxx, s.r.o. se bude pan Jan Novák podepisovat tak, že k obchodní firmě společnosti xxx, s.r.o. připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Pan Jan Novák prohlašuje, že souhlasí s ustanovením do funkce prokuristy společnosti xxx, s.r.o. a se svým zápisem do obchodního rejstříku jakožto prokuristy této společnosti, a že se bude za společnost jako prokurista podepisovat podle tohoto podpisového vzoru takto:

…………………

Jan Novák

prokurista společnosti

xxx, s.r.o.

 

Podpis statutárního orgánu společnosti:

…………………

Petr Novotný

jednatel společnosti

xxx, s.r.o.

Jak jste si nepochybně všimli, prokurista má předepsaný způsob podepisování, který plyne jednak ze zákona a dále z prohlášení o podepisování prokuristy. V praxi podpis prokuristy (např. na smlouvě, ale samozřejmě i ostatních dokumentech včetně zmíněného Prohlášení) vypadá tak, že ke svému vlastnoručnímu podpisu připojí dodatek označující prokuru (tzn. připíše např. p.p.). Dodatek p.p. označuje prokuru (z latinského per procuram).

  • Čestné prohlášení prokuristy.
Čestné prohlášení prokuristy je potřeba k zapsání prokuristy od Obchodního rejstříku a může mít např. následují znění:

V Brně dne 22.4.2011

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný, Jan Novák, rodné číslo 123456/7890, bytem Testovací 1/255, 123 00 Město, prohlašuji na svou čest, že splňuji veškeré podmínky pro výkon činnosti prokuristy podle § 381 obchodního zákoníku.

…………………

Jan Novák

Pro veškeré výše uvedené dokumenty je nutné úřední ověření podpisu. Proto je musí statutární zástupce firmy (jednatel) spolu s prokuristou podepsat u notáře. Úřední ověření všech podpisů bude stát v řádu stokorun.

 Veškeré dokumenty doručte na rejstříkový soud

Okopírujte si první stránku Návrhu na zápis do OR a spolu s veškerými dokumenty běžte na soud, který vede Obchodní rejstřík, ve kterém jste zapsáni. Počítejte s tím, že Návrh budete muset opatřit kolkovou známkou (1 000 Kč), kterou vám prodají na pokladně soudu. Veškeré dokumenty odevzdejte na podatelně. Okopírovanou první stránku návrhu si nechte potvrdit razítkem a odneste si ji jako potvrzení.

S veškerými dokumenty samozřejmě nemusíte na soud osobně, můžete je poslat poštou.

Nyní je proces zřízení prokuristy z vaší strany u konce a nezbývá než čekat. Informace o vyřízení celé žádosti vám bude adresována do datové schránky firmy. Mějte na zřeteli, že prokurista je oprávněn jednat za společnost teprve datem, kdy je zapsán do Obchodního rejstříku, ne dříve.

 

Autor článku: Ing. Richard Kafoněk, specialista na internetový marketing, MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ – redakčně upraveno.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.