Kdo je to prokurista firmy a k čemu je vhodný

Podnikatel mnohdy nemusí jednat za svou firmu osobně, ale může pověřit jinou osobu, aby za něj jednala (vykonávala právní úkony). Mezi základní instituty, které slouží k zastoupení jednání podnikatele patří prokura. V následujícím článku představíme institut prokuristy.

 

Prokurista a funkce prokury ve firmě

Co je to prokura

Prokura je institut, který vychází z obchodního práva (§ 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Je zvláštním druhem plné moci, která zmocňuje prokuristu k právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokura tedy zmocňuje i k těm úkonům, ke kterým by se jinak vyžadovala plná moc.

Prokurista není oprávněn vykonávat úkony, které provoz podniku znemožňují nebo vylučují (např. prodej nebo nájem podniku, vložení podniku jako nepeněžitého vkladu do jiné obchodní společnosti apod.), leda že by to bylo výslovně uvedeno.

Prokuru může udělit pouze podnikatel zapsaný v Obchodním rejstříku, resp. může ji udělit i podnikatel v Obchodním rejstříku nezapsaný, ale taková prokura nebude účinnosti až po zapsání podnikatele do Obchodního rejstříku.

Kdo může být prokuristou

Prokuristou může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Obchodní zákoník nijak nestanovuje požadavky týkající se dosažení určitého věku, státní příslušnosti, vzdělání či bezúhonnosti. Podnikatel může za prokuristu ustanovit například svého zaměstnance, ale prokuristou se může stát i osoba, která není s podnikatelem v pracovněprávním poměru.

Druhy prokury

Podnikatel může udělit prokuru jedné osobě (tzv. prokura individuální) nebo více osobám (tzv. prokura hromadná). Pokud byla prokura udělena více osobám, musí návrh na zápis do Obchodního rejstříku obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popř. jestli je či není prokurista omezen vykonávat právní úkony sdělením souhlasu jiného, resp. všech prokuristů.

 

Vznik prokury

Prokura vzniká dohodou o prokuře, přičemž zákon nevymezuje obsah tohoto ujednání, platí ale, že musí být písemná. Udělení prokury je účinné ode dne zápisu prokury do Obchodního rejstříku.

Řízení o zapsání prokury do Obchodního rejstříku se zahajuje výlučně na návrh, který je třeba podat u obecně příslušného soudu osoby, které se zápis týká.

Prokurista se vůči třetím osobám osvědčuje výpisem z obchodního rejstříku.

Udělení  prokury  je  účinné   od  zápisu  do  Obchodního rejstříku.

Seznamte se s postupem, jak ustanovit prokuristu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.