Kdo je to prokurista firmy a k čemu je vhodný

Podnikatel mnohdy nemusí jednat za svou firmu osobně, ale může pověřit jinou osobu, aby za něj jednala (vykonávala právní úkony). Mezi základní instituty, které slouží k zastoupení jednání podnikatele patří prokura. V následujícím článku představíme institut prokuristy.

 

Právní úkony prokuristy

Prokurista je, v souladu s omezeními spojenými s prokurou na základě platné právní úpravy, oprávněn jednat za podnikatele neomezeně. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám, tzn. že omezení nemá účinky navenek. Z překročení vnitřních pokynů je možné vyvodit jenom odpovědnost prokuristy vůči podnikateli. Právní úkony vůči třetím osobám budou považovány za bezvadné.

Prokurista musí být při učinění právních úkonů řádně podepsán, aby bylo bezpochybně zřejmé, že jedná jako prokurista.

Podpis prokuristy

Prokurista  se  podepisuje   tím   způsobem,  že  k obchodní firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Dodatek může mít různou formu, nejčastěji však jde o slovní vyjádření „in procura“, „per procura“ nebo o zkratky „Ppa“ či „p.p.“

Součástí podpisu prokuristy musí být vždy doložka prokuristy, bez ní totiž podpis prokuristy není formální (tzn. nestačí jen skutečnost, že jde o osobu zapsanou jako prokurista v obchodním rejstříku).

 

Odpovědnost

Prokurista má za své úkony zodpovědnost a vadně provedené úkony prokuristy vedou k odpovědnosti za škodu.

Zánik prokury

Prokura zanikne nejčastěji jednostanným právním úkonem směřujícímu k zániku prokury ze strany prokuristy (výpověď) či podnikatele (odvolání) či smrtí prokuristy.

Prokura nezaniká smrtí podnikatele, ledaže ten při udělení prokury stanovil, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření, tzn. že dojde k omezení prokury a další úkony nad tento rámec jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.