Podnikání v EU

Pokud se český podnikatel rozhodne usídlit v některé ze zemí EU, tak by si měl zjistit, zda bude ke svému podnikání potřebovat uznání kvalifikace. V případě nejasností má možnost využít pomoci kontaktních míst pro uznávání kvalifikací.

 

Co dělat, když se chystáte podnikat v zemích EU

Aby se podnikatelé mohli pohybovat po celoevropském pracovním trhu volně a flexibilně (tzn. trvale poskytovat své služby i mimo hranice České republiky), je zapotřebí, aby jim byla uznána odborná kvalifikace a aby splnili podmínky jako každý jiný občan vybrané země.

Uznání kvalifikace je důležité pro výkon činnostív jednotlivých členských zemích EU, u nichž národní předpisy požadují splnění potřebných podmínek. Jestliže je k výkonu činnosti v daném státě nutné doložit určité vzdělání a/nebo odbornou praxi a vy jste srovnatelnou odbornou kvalifikaci získali v ČR, bude vám pravděpodobně tato odborná kvalifikace uznána.

Uznání odborné kvalifikace

Pokud se podnikatel chystá svou podnikatelskou činnost vykonávat v jiném státě EU, potřebuje osvědčení české kvalifikace od českého uznávacího orgánu a následně pak i uznání v zahraničí. To samé platí i obráceně – lze si nechat uznat v České republice kvalifikaci nabytou v zahraničí.

Uznání kvalifikace je nutné v případě, že se podnikatel chystá v členské zemi věnovat podnikání soustavně a dlouhodobě (tedy pokud si hodlá založit živnost či firmu). V případě jednorázově či příležitostně poskytnuté služby, kdy se jedná o tzv. přeshraniční poskytování služeb, si osoba samostatně výdělečně činná uznávat kvalifikaci nepotřebuje.

Také není pravidlem, že všechny činnosti vyžadují uznání kvalifikace. Pokud činnost, kterou hodlá podnikatel v zahraničí vykonávat, patří mezi regulované profese, tak se jedná o činnost, pro jejíž výkon jsou v daném státu EU předepsány právní předpisy. Pokud tyto požadavky podnikatel nesplní, nemůže tuto činnost vykonávat (jedná se o kvalifikační požadavky, bezúhonnost, zdravotní způsobilost aj.).

Na některé obory podnikání (předmětné činnosti) se však vztahují také zvláštní pravidla. Pro architekty, lékaře, stomatology, farmaceuty, porodní asistentky, všeobecné sestry a veterinární lékaře platí harmonizace minimálního obsahu studia, jež umožňuje automatické uznávání diplomů, osvědčení a dokladů o vzdělání. Ve většině případů se však toto uznávání vztahuje až na osoby, které započaly studia po vstupu České republiky do EU. Zvláštní úpravou se též řídí profese advokáta a auditora.

Kontaktní místa pro uznávání kvalifikací

Jestliže si podnikatel není jistý zda potřebuje uznání kvalifikace, může se obrátit na kontaktní místo, kde hodlá začít podnikat. Zde najdete seznam kontaktních míst v rámci EU.

Centrum pro uznávání odborných kvalifikací v ČR je zřízeno při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zde najdete základní informace pro žadatele o uznání kvalifikací.

Na kontaktních místech vám poradí

Pokud se podnikatel hledá konkrétní informace, je nejlepší, když se spojí s kontaktním místem pro zemi, ve které hodlá podnikat, popř. se obrátí na online poradnu o podnikání v EU na portále BusinessInfo.cz. Zdemu kvalifikovaně poradí, s jakými dokumenty a na koho je zapotřebí se obrátit.

Zajisté bude ovšem nutné doložit osvědčení o odborné kvalifikaci, resp. doklad o vzdělání a odborné přípravě, jež prokazuje stupeň, délku a obsah vzdělání. Také bude třeba doložit potvrzení o výkonu předmětné činnosti podnikání s údaji o délce, obsahu a formě výkonu předmětné činnosti. Uznáním kvalifikace však formality pro podnikatele nekončí, musí totiž v místě podnikání zažádat o zápis do obchodního rejstříku, přihlásit se k dani, DPH, sociálnímu zabezpečení apod.

Stáhněte si také příručku o podnikání v EU, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Chcete podnikat v Polsku?

Polské prostředí má podobné podnikatelské zvyky jako Česká republika. Stejně jako Česká republika má i Polsko nízké zdanění společností. Daň z příjmu právnických osob se sazbou 19 % musí platit všechny společnosti se sídlem nebo vedením na polském území ze všech příjmů. Ostatní firmy pouze z příjmů z Polska. Pro daň z příjmu fyzických osob jsou nyní v Polsku dvě sazby daně. Pro příjem do 85 528 PLN činí 18 % a pro příjem nad částku 85 528 PLN 32 %.

 

Zaměstnanec i zaměstnavatel platí z hrubé mzdy zaměstnance důchodové, nemocenské, zdravotní, havarijní pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Celkové odvody na pojistném činí 17,8 % na straně zaměstnavatele a 14,8 % na straně zaměstnance z hrubé měsíční mzdy. Při komunikaci s polskými firmami se doporučuje polština, v rámci jednání se státními úřady je dokonce povinná (všechny žádosti, předkládané listiny atd. musí být v polštině). Aktuální informace o současných státních záměrech či o situaci v jednotlivých odvětvích národního hospodářství lze najít na stránkách PAIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency).

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.