Podnikatel a poplatky – koncesionářské poplatky, autorské poplatky

Poplatky za držení televizních či rozhlasových přijímačů, tzv. koncesionářské poplatky, a poplatky autorské podnikatelům často komplikující život. Kdy, komu a v jaké výši platit autorské a koncesionářské poplatky?

Autorské odměny (autorské poplatky)

Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. hradí autorské poplatky každá fyzická nebo právnická osoba, která zpřístupňuje autorská díla, umělecké výkony a zvukové či zvukově obrazové záznamy veřejnosti prostřednictvím rozhlasového nebo televizního přijímače.

1Autorské odměny a podnikatel

Důležité je tedy uvědomit si, že obchod, restaurace, služby i hotel je veřejné místo, kam může kdokoli přijít, a komu tento audiovizuální poslech umožníte. To můžete činit pouze se souhlasem nositelů práv (tj. autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových či zvukově obrazových záznamů) a po zaplacení autorské odměny. Souhlas získáte uzavřením smlouvy s příslušnými kolektivními správci autorských práv. Vybíráním autorské odměny jsou pověřeni Ministerstvem kultury kolektivní správci.

2Komu se platí autorské odměny

Kolektivní správci zastupují nositele práv při uzavírání licenčních smluv právě s provozovateli restaurací, provozoven služeb, s pořadateli hudebních produkcí apod. Odměny pak rozdělují jednotlivým nositelům práv podle rozúčtovacího řádu.

V současné době působí v České republice na základě oprávnění udělených Ministerstvem kultury šest kolektivních správců, každý z nich zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva – proto se platí více kolektivním správcům, aktuálně třem – OSA, INTERGRAM a OAZA.

3Kolektivní správci autorských poplatků

  • DILIA (divadelní a literární agentura) zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických a pantomimických, dále autory scénické hudby zvlášť vytvořené pro užití v díle dramatickém, choreografickém a pantomimickém a dále dabingové režiséry. Více o agentuře Dilia.
  • OSA (Ochranný svaz autorský) zastupuje autory hudebních děl s textem nebo bez textu, tj. hudební skladatele a textaře. Více informací o Ochraném svazu autorském.
  • INTERGRAM zastupuje výkonné umělce, tj. hudebníky, zpěváky, tanečníky atd., a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Více o společnosti Intergram.
  • OOA-S (Ochrana organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl) zastupuje tedy autory výtvarných děl, tj. děl malířských, grafických, sochařských, fotografických a děl vyjádřených postupem obdobným fotografii, děl architektonických, včetně děl urbanistických, a dále výtvarné autory obrazové složky audiovizuálních děl, tj. kameramany, architekty, scénografy a ostatní výtvarníky audiovizuálních děl. Více o sdružení.
  • GESTOR zastupuje autory výtvarných děl při výkonu jejich práva na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého. Více o ochranném svazu autorském Gestor.
  • OAZA (Ochranná asociace zvukařů – autorů) zastupuje mistry zvuku. Informace o ochrané asociaci zvukařů.

Kolektivní správci jsou oprávněni pověřit výkonem kolektivní správy jiného kolektivního správce, a proto vybírají v současné době tyto odměny tři kolektivní správci: INTERGRAM, OSA (byla pověřena kolektivním správcem DILIA a OOA-S) a OAZA.

4Smlouva k autorským poplatkům

Návrhy na uzavření licenční slmlouvy.

Sazba je určená podle počtu obyvatel v obci, ve které se nachází daná provozovna a je uvedena bez DPH/měsíc.

Zaplacením autorských odměn se podnikatel vyhne přestupkové komisi, případně trestnímu stíhání a placení nepříjemných pokut ve výši dvojnásobku autorských odměn. Placení autorských odměn se lze vyhnout, pokud písemně informujete kolektivní správce o tom, že používáte rozhlasový či televizní vysílač pouze pro svou osobní potřebu. Zřejmě se nevyhnete namátkové kontrole. Podrobné informace, případně odpovědi na své další otázky lze získat na výše zmíněných internetových adresách kolektivních správců nebo na stránkách Ministerstva kultury.

 

5Autorské odměny a provozovna

Pokud hodláte do své provozovny – obchodu, restaurace, salonu, umístit rozhlasový nebo televizní přijímač, je vaší povinností ze zákona oznámit svůj úmysl kolektivním správcům – tj. OSA, Intergram, OAZA, sepsat s nimi licenční smlouvu, a dle způsobu provozování, počtu vysílačů a počtu obyvatel v dané obci platit autorské odměny.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.