Poskytování služeb v členských státech EU

Chcete rozšířit své podnikání i do zahraničí, ale vyhnout se formalitám spojeným s usazováním vaší firmy v jiné zemi? Chcete si otestovat, zda vámi poskytované služby dokáží obstát v konkurenci zahraničních podnikatelů? Řešením pro vás může být tzv. přeshraniční poskytování služeb.

 

Přeshraniční poskytování služeb a vysílání zaměstnanců na práci do zemí EU

Při přeshraničním poskytování služeb jde o poskytování služeb podnikatelem (případně zaměstnancem), který není usazen ve státě, kde službu poskytuje.

Typickým příkladem je např. tlumočník, který dostane zakázku od španělské firmy, aby tlumočil při návštěvě české delegace v jejich pobočce. Anebo český tesař, který má zpracovat trámy při stavbě kostela na Slovensku. Do této kategorie spadá také jednorázový výjezd samostatně výdělečně činného českého instalatéra do Francie za účelem revize rozvodu vody v místním penziónu či výjezd grafika do švédské firmy za účelem implementace grafického programu. Podmínkou však je, že službu bude v jiném členském státě poskytovat jen dočasně, příležitostně a bez trvalého zaměření na danou zemi. Jeho profesní základna přitom bude stále v České republice.

Lze hovořit o dvou základních formách přeshraničního poskytování služeb. První představuje vysílání pracovníků zaměstnavatelem do jiného členského státu za účelem plnění určité zakázky, druhou tvoří osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které realizují zakázky v jiných členských zemích.

Podmínky pro vyslání zaměstnanců

Podnik může do zahraničí vyslat zaměstnance, kteří jsou v řádném pracovním poměru. Musí být vybaveni formulářem E101 od okresní správy sociálního pojištění a Evropským průkazem zdravotního pojištění. Je vhodné mít s sebou smlouvu či objednávku na vykonávanou činnost, dále kopie pracovních smluv vyslaných zaměstnanců a dokladů o jejich mzdě.

Stáhněte si Žádost zaměstnavatele o vystavení formuláře E 101 za účelem vyslání zaměstnance.

Stáhněte si Žádost zaměstnance o vystavení formuláře E 101 při soubežném výkonu práce ve dvou nebo více členských státech EU/EHP.

Ve většině zemí je navíc vyžadována tzv. notifikační procedura, tj. povinnost ohlásit vyslání pracovníků úřadům v zemi určení ještě před zahájením práce. Tato procedura je v členských zemích různá, vždy je třeba se informovat předem, co musí vysílající podnik splnit. Činnost vyslaných pracovníků se řídí legislativou v zemi určení, je třeba dodržovat především pracovní dobu, délku dovolené a minimální mzdu platnou v dané zemi. Tam, kde není stanovena minimální mzda, platí kolektivní smlouvy, pokud existují.

Je však nutné dávat si pozor na délku pobytu vyslaného zaměstnance, jinak budou daně z jeho příjmů odváděny v členské zemi, kam přicestoval poskytovat služby. Jeho zaměstnavateli tam navíc vznikne z titulu delšího vyslání i stálá provozovna a s tím spojená povinnost zdaňovat  v této zemi příjmy podniku.

Když služby vyjede poskytovat OSVČ

I v tomto případě je třeba dodržet podmínku dočasnosti a podmínku, že činnost je vykonávána i v ČR. Před výjezdem si podnikatel musí obstarat formulář E101 od České správy sociálního zabezpečení a Evropský průkaz zdravotního pojištění. Doporučuje se vzít s sebou  živnostenské oprávnění a smlouvu či objednávku, na jejímž základě bude činnost v druhém členském státě prováděna.

Žádost osoby samostatně výdělečně činné (dále jenom OSVČ) o vystavení formuláře E 101 za účelem vyslání

Žádost osoby o vystavení formuláře E 101 při souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti

Žádost osoby samostatně výdělečně činné (dále jenom OSVČ) o vystavení formuláře E101 při souběžném výkonu činnosti ve dvou nebo více členských státech EU/EHP

Osoby samostatně výdělečně činné nemusí za účelem tzv. přeshraničního poskytnutí služby žádat o uznání kvalifikace. V takovém případě stačí, že jsou k výkonu činnosti způsobilé podle práva státu, kde jsou usazeny. Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací však zároveň dává členským zemím možnost před prvním poskytnutím služby vyžadovat si  od podnikatele písemné ohlášení včetně předložení dokladu o odborné kvalifikaci. V praxi to jednotlivé státy vyžadují, pokud je daná profese místními zákony regulována.

 

Evidentní výhoda oproti usazení spočívá v tom, že poskytovatel služby není podroben předpisům platným pro místní podnikání (např. členství v místních komorách či organizacích atd.) Z toho důvodu je ale přeshraniční poskytování služeb časově omezeno. Konkrétní doba však není stanovena. Obecně platí, že při posuzování vztahu mezi poskytovatelem služeb a příjemcem hraje velkou roli délka poskytování služeb a jejich povaha.

Příslušné úřady budou pravděpodobně zkoumat, zda není systém zneužíván. Pokud by tedy český živnostník na základě českého živnostenského oprávnění soustavně vykonával například pro jednu německou firmu stavební služby, v takovém případě by potom hrozily vysoké pokuty. Důležité je také dávat si pozor na daňové otázky, především si nastudovat smlouvu o zamezení dvojího zdanění s danou zemí. 

Podnikatelům poradí užitečná publikace

Pro podnikatele, kteří se setkávají s problémy spojenými s poskytováním služeb v jiném členském státě, vydalo Centrum pro regionální rozvoj ČR odbornou publikaci "Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky". Kromě detailních informací o tématu nabízí i velké množství příkladů, jak řešit konkrétní situace, do nichž se podnikatelé mohou dostat.

Publikace vznikla v rámci projektu Enterprise Europe Network podporovaného Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) Evropské komise a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Publikaci je možné si stáhnout na stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR.

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru Lobby.cz a  SOLVIT.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.