Ekologie versus firemní PR

Může být ekologie příležitostí nebo hrozbou pro firemní public relations (PR)? V následujícím článku se podíváme na téma ekologie ve spojení s firmou a jejími vztahy s veřejností a na to, jak je ekologie obecně vnímána společností. To je pro budování příznivých vztahů s veřejností také důležité.

Podnikání a ekologie

Poslední dobou se nejen ve světových, ale i českých médiích stále častěji objevují zprávy spojené s ekologickým neboli šetrným přístupem různých podnikatelských aktivit k životnímu prostředí. Novináři jsou placeni především za atraktivní zprávy, a jestliže otevřete dnešní noviny, zjistíte, že naprostá většina článků je postavena na některém z obecně definovaných znaků mediální atraktivity.

Definice mediální atraktivity říká, že lidé rádi čtou příběhy, ve kterých je

  • konflikt,
  • nebezpečí,
  • novinka či kuriozita,
  • skandál,
  • osud konkrétního člověka.

Z tohoto pohledu bude pro novináře ekologie zajímavá jen natolik, nakolik se dokáže "vtěsnat" do některé z těchto přihrádek, jinými slovy atraktivní příběh z jakékoliv oblasti života bude mít vždy přednost před fádní informací z oblasti ekologie.

Ekologie v komunikaci

Další a možná ještě důležitější otázkou při zkoumání tohoto tématu je: "Jak je ekologie zajímavá pro lidi?" Pro ty, kteří čtou noviny, ale především nakupují výrobky a služby. Neptáme se na to, jak je důležitá, o tom asi není sporu, ale jak si lidé její důležitost uvědomují, jaký je jejich pohled na tuto komplexní oblast, jakou má vazbu na jejich hodnotový žebříček a jak se tyto skutečnost promítají například do jejich nákupního chování.

 

Z výzkumů jednoznačně vyplývá, že pozornost věnovaná stavu a ochraně životního prostředí v posledních desetiletích trvale stoupá a dnes je toto téma málokomu lhostejné. Horší je to samozřejmě se schopností změnit vlastní chování a k ochraně prostředí aktivně přispět.

Sněhová koule

Jaké jsou tedy příčiny toho, že hvězda ekologie stoupá? Jedná o efekt sněhové koule, kdy na počátku stály hlasy vědců, intelektuálů a aktivistů, kteří začali upozorňovat na problém zhoršujícího se životního prostředí. Za svým způsobem přelomovou je považována např. kniha Meze růstu (autoři: Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows), která vyšla roku 1972 a která významně upozornila na nebezpečí vyplývající z toho, že zdroje Země jsou konečné a nemohou podporovat neomezený exponenciální růst, jehož jsme byli a dosud jsme svědky.

Na základě těchto poselství, konfrontovaných s vlastní zkušeností, si miliony lidí začaly uvědomovat, že to problém opravdu je a začaly se o věci zajímat a požadovat nápravu. Na to reagují politici a má to dopad i na legislativu, jež definuje a postupně zvyšuje minimální standardy ekologického chování. To celé je samozřejmě hnáno kupředu médii, pro která je ekologie nevyčerpatelným zdrojem atraktivních příběhů.

Ekologie z pohledu firemního PR

Jestliže budeme chápat public relations jako dlouhodobé a dynamické budování pověsti a vytváření vztahů, je zřejmé, že dobrou pověst bude mít ten (a spotřebitelé ho budou mít raději), kdo se chová v souladu se všeobecným očekáváním. A jestliže je životní prostředí pro lidi důležité, očekávají, že bude důležité i pro firmy (přeneseně pro značky, jejichž prostřednictvím firmy s lidmi komunikují). Navíc je potřeba si uvědomit, že v době, kdy v každém segmentu existuje řada produktů, které nabízejí srovnatelně vysoký standard z pohledu základních marketingových parametrů (marketingového mixu), se očekávání veřejnosti a také možnosti odlišení přesouvají stále více mimo produkt – do oblasti chování společností.

Dnes již není pochyb, že v budoucnu se bude konkurenční boj odehrávat víc a víc v rovině schopnosti jednotlivých firem splnit "neproduktová" očekávání veřejnosti či tato očekávání předčit. A ekologie jako významná součást našeho života bude tvořit stále větší část těchto očekávání. Pro firemní PR je tedy příležitostí (stát se v tomto ohledu lídrem), ale i hrozbou – pokud firma bude za očekáváními zaostávat.

Zdroj: EnviWeb

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.