Public relations nebo-li budování vztahů s veřejností

Public relations (PR), tedy vztahy s veřejností, patří mezi prvky komunikačního mixu stejně jako reklama, podpora prodeje, osobní prodej a direct marketing. Neopomíjejte budovat příznivé vztahy s veřejností ani vztahy uvnitř vaší vlastní firmy. S námi své firemní PR hravě zvládnete.

Public relations (PR)

Účel public relations

Hlavním úkolem PR je vzbudit, podporovat a udržovat dobré jméno vaší společnosti. Má také pomáhat rozvíjet povědomí o značce i produktech a ne v poslední řadě informovat o novinkách.

Public relations se skládají ze dvojí komunikace

  • Komunikace s vnějším světem – ta je hlavním cílem, jedná se o komunikaci s médii, konkurencí, zákazníky, dodavateli, sponzorovanými subjekty atd.
  • Vnitřní komunikace – jejím smyslem je posilování loajality všech zaměstnanců tak, aby o společnosti mluvili výhradně pozitivně a aby se byli schopni ztotožnit s vizí a zájmy společnosti.

Nástroje PR

Publikace

Výroční zpráva, podnikový časopis, časopis pro významné zákazníky, publikace k výročí společnosti nebo k jiné důležité události

Firemní akce

Akce, veřejné či vnitrofiremní; sponzorství kulturních, sportovních nebo charitativních aktivit, představení nového produktu, udělování cen zaměstnancům aj.

Aktuální informační materiály

Materiály pro novináře (tiskové zprávy) a podklady pro tiskové konference, které zahrnují základní informace o podniku, produktech, managementu firmy nebo o nově příchozích či právě odcházejících zaměstnancích

Aktivity směřující k místní komunitě

Angažovanost v lokální komunitě, která se projevuje investicemi do sektoru veřejných služeb dané obce (školství, sportoviště, kultura, charita, ekologie), snaha o začlenění do běhu komunity a porozumění jejím potřebám, uvědomění si způsobu, jakým postavení nové továrny nebo zvýšení výroby zasáhne jak do krajinného rázu, tak i do vnitřního fungování společnosti.

Firemní kultura

Využití korporátní identity v celkové komunikaci, od jednotného fontu v e-mailech, přes hlavičku dopisového papíru a vzhled obálek až po podnikovou uniformu apod.

Lobování

Lobování za cíle společnosti, krizové PR, regulační opatření aj.

Společenská odpovědnost firmy

Společenská odpovědnost firmy (corporate social responsibility CSR), která sahá od ekologické výroby po budování dobrého jména aktivitami v sociální oblasti

Samozřejmě ne všechny nástroje jsou stejně přínosné pro všechny druhy firem, proto si pečlivě vybírejte ty, které se pro vás hodí.

Tipy pro budování vztahů s veřejností (PR)

Ať již firma spoléhá na vlastní síly nebo si svou propagaci na veřejnosti objedná u reklamních či PR odborníků, měla by zvážit, jak obvyklých metod co nejlépe využít. Tradiční nástroje PR, jako je tisková zpráva, stále fungují a fungují dokonce daleko lépe, alespoň co se objemu vyprodukovaných zpráv týče, než před řekněme deseti lety, kdy tiskové zprávy chodily faxem. Dnes novináři bojují s přetékajícími e-mailovými schránkami. Na druhou stranu se pí-á-risté často podivují, proč věci nefungují podle jejich představ. Tak třeba zdaleka ne o všechny tiskové konference mají novináři zájem, neboť každý poměřuje čas a získaný užitek. Podobně velké množství tiskových zpráv končí v koši, protože neumí zaujmout, respektive jsou plošně rozesety bez přizpůsobení pro konkrétní médium. Takže čím zaujmout novináře a uspět v PR?

Hlavně v PR pobavit

Některé agentury jsou vyhlášené tím, že do PR přidávají aktivity z oblasti event marketingu. Obsahově chudá tisková konference získá na zajímavosti třeba tím, že originální pozvánku doručí hostesky v kostýmu, akce proběhne v zajímavém prostředí a odehraje se zde něco netradičního – např. degustace zajímavých produktů či nápojů.

Umět v PR zaujmout

Když se má firma dostat do médií, musí mít co nabídnout, a to bývá občas problém. Kreativní agentury tak s oblibou sáhnou po marketingovém výzkumu nebo alespoň po rozsáhlé anketě, která ale na rozdíl od výzkumu není objektivní. Jakákoliv exaktně zjištěná fakta - byť by to bylo k tématu, zda je oblíbenější Ježíšek, nebo Santa Claus - média milují.

Internet přináší nové příležitosti pro PR

Velké příležitosti pro rozvoj PR přináší internet. Některé agentury si už vyzkoušely možnosti internetové tiskové konference, jejíž výhodou je, že se mohou zapojit lidé odkudkoliv, třeba ze zahraničních centrál. Přesto by člověk tyto pokusy o efektivní formu komunikace z prostředí redakce spočítal na prstech jedné ruky. V rámci internetových aktivit se dnes PR agentury běžně podílejí i na vzniku webových stránek. Příležitost do budoucna představuje aktivní vstup do nejrůznějších diskusních fór a aktivní řízení informací ve světě internetu.

 

Účinnost PR

U public relations je jako při každé komunikaci nutné být otevřený potřebám a zvykům druhé strany. Informace ze strany podniku nesmí být vnímány jako obtěžující nebo dokonce ohrožující.

Musí být kreativní ve využívání komunikačních kanálů. Protože sdělením je nejen to, co do něj zakódujete, ale i samotný způsob přenosu informace

Také je nutné mít dobře vytvořený systém zpětné vazby, abyste neplýtvali energií a časem směrem, který přináší žádnou nebo minimální odezvu a neopomíjeli ty oblasti, které slibují silný příjem. Ať už informační, nebo finanční.

Jak si tedy zajistit přízeň médií?

PR specialista Branislav Cehlárik doporučuje při snaze o vytvoření příznivé mediální prezentace vašeho podniku zaměřit se na budování osobního vztahu s novináři. Nabídněte jim příběh, zároveň však mějte na paměti, že vaší cílovou skupinou nejsou žurnalisté (ti pouze zprostředkovávají kontakt s veřejností), ale čtenáři a diváci vybraného média. K novinářům je třeba přistupovat jako k rovnocenným partnerům. Také sociální sítě jsou dnes již běžným PR nástrojem a proto byste je neměli ve své komunikaci směrem k veřejnosti opomíjet.

Pokud si na PR sami netroufnete, nejlepším východiskem je najít si PR agenturu, která dokáže udělat mnoho práce za vás, protože se orientuje na mediálním trhu a umí používat nástroje PR efektivně.

Zdroj: Lobby.cz – redakčně upraveno.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.