Recept na úspěšnou spotřebitelskou soutěž

Spotřebitelské či zákaznické soutěže jsou oblíbeným a mnohdy i velmi účinným marketingovým nástrojem. Aby ale splnily očekávání, které od nich pořádající firma má, musí být dobře rozmyšlené a naplánované. V tomto článku vám prozradíme recept na úspěšnou spotřebitelskou soutěž.

Spotřebitelské soutěže jako marketingový nástroj pro malé podnikatele

Lidé obecně rádi soutěží a hrají o ceny, a jsou asi nejraději, když dostanou los nebo kupón do soutěže zdarma nebo jako bonus k nákupu zboží. Této skutečnosti se už dávno naučily využívat obchodní firmy a prostřednictvím spotřebitelských či zákaznických soutěží zvyšují odbyt svých produktů.

Soutěže všude kolem

Soutěže, které mívají nejčastěji dva cíle – zvýšit odbyt zboží a získat nové zákazníky – používají firmy z nejrůznějších oblastí podnikání a obchodu, tak proč by ta vaše měla být pozadu?

Spotřebitelské soutěže typu „pošlete tři obaly našeho výrobku a můžete vyhrát zájezd k moři“ pořádají například výrobci potravin a nápojů ke zvýšení svých prodejů a můžete se tak s nimi setkat běžně v supermarketech a hypermarketech. Časté jsou také různé čtenářské soutěže v novinách a časopisech, které mají jednak napomoci zvýšit v daném období náklad, tak především získat nové zákazníky-čtenáře.

Tyto příklady spotřebitelských soutěží krásně ilustrují, že každá soutěž musí mít svůj cíl. Je jedno, jaký vyberete pro váš případ, ale existovat musí bezpodmínečně.

Výhry, ze kterých se (ne)točí hlavy

Velké firmy s dostatečným finančním zajištěním do soutěží vkládají lákavé ceny v hodnotě desítek, někdy i stovek tisíc korun, jako například automobil, zájezd, kuchyňskou linku apod. Vždy ale musí být cena vyvážena efektem, který firmě přinese zisk ze zvýšených prodejů nebo nákupů nových zákazníků.

Vy si možná tak hodnotné ceny dovolit nemůžete, protože váš firemní rozpočet je i tak dost napjatý. Ale to ještě neznamená, že byste se měli tohoto marketingového nástroje zcela vzdát, spotřebitelská soutěž totiž nemusí být jen záležitostí velkých firem.

Při dobré rozvaze a ještě pečlivější organizaci ji mohou využít i firmy menší, třeba i obchod v menším městě či na vesnici.

Jak na dobrou spotřebitelskou soutěž

Základem úspěšné spotřebitelské soutěže je několik kroků

  • Určete cíl soutěže a požadované přínosy, a také stanovte rozpočet
  • Vytvořte scénář soutěže a časový harmonogram pro její přípravu, průběh a vyhodnocení.
  • Sepište pravidla soutěže a jasně definujte herní mechanismus, stanovte výhry dle vymezeného rozpočtu.
  • Naplánujte a realizujte propagaci soutěže (v místě prodeje, popřípadě prostřednictvím médií).
  • Zajistěte všechny nutné systémy pro evidenci soutěžících (kupóny, formuláře, elektronická registrace apod.).
  • Zaškolte zaměstnance a detailně je seznamte s průběhem soutěže.
  • Realizujte soutěž, evidujte odpovědi a účastníky.
  • Soutěž vyhodnoťte, rozešlete či rozdejte výhry.
  • Zhodnoťte soutěž z hlediska její úspěšnosti (získali jste přínosy, které jste si na začátku vytyčili?).

Klíčovými body jsou pak především specifikace cíle a pravidel soutěže, o kterých vám povíme blíže.

Určete jasný cíl

Nejdůležitější je říct si hned na začátku, co od soutěže očekáváte. Nemělo by to být jen obecné „aby k nám přišlo nakupovat víc lidí“, cíl by měl být více specifický a měli byste se rozmyslet, jaký efekt má soutěž přinést.

Některé soutěže jsou totiž svým charakterem více zaměřené na udržení existujících zákazníků, jiné mají za účel získat zákazníka nového, další pak slouží ke zvýšení tržeb.

 

To ostatně ukazují i zmíněné příklady. U potravinářských firem jde spíše o to přilákat v určitém časovém období více zákazníků a prodat více zboží. Situace je pak podobná, jako u jiných nástrojů na podporu prodeje, například slev či balení 1+1 zdarma. Poměrně značná část zákazníků tyto akce vyhledává. Ovšem v okamžiku, kdy akce skončí a udělá ji jiný výrobce, přesunou se za ním. Cíl ve formě zvýšených tržeb ovšem může být dosažen.

Pro jiné firmy může být hlavním přínosem pořádané soutěže zisk nových potenciálních zákazníků a kontaktů na ně. Takové potenciální klienty, pak firma může v budoucnu oslovovat se svými nabídkami.

Stanovte jasná pravidla v souladu s předpisy

Pro každou soutěž je třeba jasně stanovit pravidla, aby se nestala fiaskem a vy ani zákazníci jste nezůstali zklamaní. A také je nezbytné znát pravidla, která spotřebitelským soutěžím diktuje legislativa. V tomto směru je třeba znát zákon o loteriích a některé další předpisy, které určují mantinely pro pořádání těchto soutěží. Například existují limity pro výši výher ze soutěží, které se svým charakterem blíží loteriím.

Proto jsou v poslední době soutěže tvořeny soutěžními otázkami, které částečně pomáhají tato ustanovení obcházet – nejedná se v tomto případě již o loterii, ale o vědomostní soutěž.

Další právní souvislostí je samotné losování, resp. hodnocení odpovědí účastníků soutěže a také předání cen. Pokud se jedná o ceny, jako jsou například knihy, lístky do kina apod., stačí mít jednoduchou evidenci pro vlastní účely. Ale tam, kde je cen více a jsou hodnotnější, je vhodné sepisovat protokoly o průběhu soutěže, o množství cen, o jejich převzetí, o losování či výběru výherců a o předání cen. U těchto úkonů je vždy dobré mít notáře.

U soutěží, při nichž firma či jí najatá agentura získává do své databáze údaje o soutěžících, je třeba navíc dodržovat zákon o ochraně osobních údajů.

Autorka: Ing. Zdeňka Mindlová, specialistka na ženských marketing, MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.