Kurzarbeit pomůže udržet firmu nad vodou v dobách krize

Doba je dnes nejistá a mnoho firem chtě-nechtě stojí jednou nohou v bankrotu. Vytáhnout ji odsud pomůže kurzarbeit, neboli zkrácení pracovního úvazku zaměstnanců. Podívejte se, jestli je to lék i na nemoc vaší firmy.

Kurzarbeit zachrání firmu před propouštěním

Jednou z hlavních priorit většiny světových vlád je nízká nezaměstnanost. Aby jí dosáhly, vyspělé země světa kombinují různé legislativní formy podpory zaměstnanosti. Jedním z osvědčených způsobů, jak zabránit růstu nezaměstnanosti během ekonomického útlumu, je zavedení kurzarbeitu v postižených firmách.

 

Co je kurzarbait

Kurzarbeit, neboli zkrácení pracovního úvazku zaměstnanců, je upraven evropskou legislativou a zaměstnavatelé jej mohou využít, potýkají-li se s výraznými ekonomickými problémy. Podmínkou je však splnění náročných legislativních podmínek.

Zkrácení pracovní doby sníží zaměstnavatelům mzdové náklady a dá jim tak šanci vyhnout se hromadnému propouštění, což by samozřejmě znamenalo masivní nárůst nezaměstnanosti.

Zaměstnanci si finančně příliš nepohorší, neboť zbylá část mzdy je vyplácena z evropských fondů. Podpoření zaměstnanci se ale musejí účastnit odborného vzdělávání a rozvoje svých pracovních schopností.

Obtížnost splnění přísných evropských podmínek je však důvodem, proč české firmy kurzarbeit financovaný z fondů EU téměř nevyužívají. Pro české zaměstnavatele je tak přínosné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zjednodušení pravidel pro využití kurzarbeitu, který by byl financován z českého rozpočtu.

Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars

Jak by kurzarbeit fungoval v Česku?

Poslední verze materiálu expertní skupiny MPSV počítá se dvěma variantami kurzarbeitu financovaného z českého rozpočtu od ledna 2015.

1 V první variantě by se zaměstnanci nevzdělávali, přičemž by dostávali 60 % své mzdy, 40 % od svého zaměstnavatele a 20 % od státu, maximální státní příspěvek by byl na úrovni dvojnásobku minimální mzdy.

2 V druhé variantě by se zaměstnanci vzdělávali a dostávali 90 % své mzdy, 45 % od svého zaměstnavatele a 45 % od státu, strop pro státní příspěvek by byl na úrovni průměrné mzdy.

Zaměstnavatelé by kurzarbeit mohli čerpat po dobu šesti měsíců, následně by bylo možné státní podporu prodloužit o dalších šest měsíců.

Materiálem se bude zabývat i tripartita a musí ho schválit vláda.

Nárok na čerpání kurzarbeitu by zaměstnavatelé prokazovali čestným prohlášením, což situaci značně ulehčuje. Zda jsou zákonné podmínky skutečně plněny, by bylo předmětem následných kontrol. Uvedený postup celou povinnou administrativu značně zjednodušuje a pro zaměstnavatele je to pozitivní impuls.

Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars

Výhody a nevýhody kurzarbeitu

Při správně nastaveném zkrácení pracovní doby se daří firmám překonat ekonomickou krizi, dočasné omezení vývozu na některé trhy nebo živelné pohromy. Firmy totiž sníží náklady, přičemž však nemusí propouštět kvalifikované zaměstnance. Při propouštění je totiž nutné počítat s výplatou odstupného, další náklady pak vznikají po oživení trhů, kdy je nutné přijmout a zaškolit nové pracovníky.

 

Dojde-li k ekonomickému oživení v řádech měsíců, pak i stát díky kurzarbeitu ušetří, neboť výdaje na dotace mezd zaměstnanců jsou nižší než celkové státní výdaje spojené s výplatou podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek.

Pokud však k rychlému ekonomickému oživení nedojde, hromadnému propouštění se zabránit nepodaří. Dojde pouze k časovému oddálení s obrovskými finančními výdaji. Rizikem zkrácené pracovní doby je tedy dotační politika záchrany pracovních míst s nejistou budoucností.

Aktivní politika zaměstnanosti hraje důležitou roli ve všech vyspělých zemích. Najít správnou hranici ovšem není snadné. Pro zdravý ekonomický vývoj není dobré, když se zachraňují upadající podniky a rovněž přílišná ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích ztěžuje zaměstnavatelům rychlou optimalizaci počtu zaměstnanců. V každé zemi jsou jiné zvyklosti, podmínky a platí jiné vzorce chování.

Zjednodušení kurzarbeitu je tedy pro českou ekonomiku přínosné. Ideální by však byla příznivá ekonomická situace, aby zaměstnavatelé neměli důvod státní podporu formou kurzarbeitu využívat.

 Gabriela Ivanco

Zdroj: www.mazars.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.