Odborník radí na téma: Propouštění zaměstnanců výpovědí, snižování mzdy

O problematice propouštění zaměstnanců jsme diskutovali s advokátkou Irenou Janákovou. Odpovídala nám na otázky, které by vás jako zaměstnavatele mohly ve spojitosti s propuštěním zajímat.

 

Zaměstnavatelé ale mají také tu možnost, aby zaměstnanci přešli na práci na živnostenské oprávnění. Jak ošetřit spolupráci – dohodou či smlouvou?

V tomto případě se nabízí problematika tzv. švarc systému. Zlidovělý a hojně užívaný pojem „švarc systém“ se v minulosti vžil mezi odbornou i laickou veřejností jako označení pro situaci, kdy zaměstnavatel předstírá, že se svým zaměstnancem má obchodní (dodavatelsko – odběratelský) vztah dvou podnikatelů (dvou osob samostatně výdělečně činných), a zastírá tak skutečný stav vztahu závislé práce. Uvedený systém v praxi začal uplatňovat jako jeden z prvních na počátku devadesátých let minulého století podnikatel Švarc z Benešova (ve středních Čechách) a podle jeho příjmení získal i své označení. Uplatnění švarc systému vede k úspoře zejména na pojistných odvodech, které jsou tak protiprávně zkracovány, jde tedy o ilegální počínání, které se právní úprava postupně snažila resp. snaží různými opatřeními postihnout.

Prakticky vždy se formálně jedná o obchodněprávní vztah poskytovatele služeb (fyzické osoby – pracovníka) a odběratele služeb (osoby fyzické nebo osoby právnické), kteří však jsou fakticky (skutečně) ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Přitom je taková „služba“ (ve skutečnosti práce či pracovní činnost) poskytována obvykle o pracovní době, s nástroji, pomůckami či za použití materiálu odběratele služeb, na základě jeho pokynů, v místě jeho podnikání a za pravidelnou měsíční odměnu; vykazuje tedy znaky závislé práce, která má být vykonávána nikoliv v obchodněprávním, ale v pracovněprávním režimu. (Pokud by poskytovatelem služeb byla osoba právnická a nikoliv osoba fyzická – člověk, o švarc systém by se nejednalo.)

Od 1. ledna 2007 došlo v zásadní změně v koncepci právní regulace resp. potírání švarc systému. Nově byla namísto regulace veřejnoprávní (v zákoně o zaměstnanosti) zvolena cesta soukromoprávní regulace skrze definici závislé práce, potažmo potírání švarc systému, a to v novém, tedy ve stávajícím zákoníku práce.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, popř. podle jiného zvláštního právního předpisu – např. služebního zákona. Základními pracovněprávními vztahy podle zákoníku práce jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce.

Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.

 

Aby se tedy nejednalo o tzv. švarc systém, nesmí mít vztah dvou osob, které spolu uzavřou smlouvu nebo dohodu, na základě které jedna osoba vykonává určitou práci pro druhou osobu, znaky pracovněprávního vztahu, tedy práce či pracovní činnost nesmí být poskytována obvykle v pracovní době, s nástroji, pomůckami či za použití materiálu odběratele služeb, na základě jeho pokynů, v místě jeho podnikání a za pravidelnou měsíční odměnu.  

Kde najdou zaměstnavatelé všechny potřebné informace, stačí nahlédnout do zákoníku práce?

Zákoník práce je uceleným kodexem, který upravuje všechny zásadní oblasti pracovněprávních vztahů, a to jak ve státní sféře, tak v soukromém sektoru. Samozřejmě existuje řada dalších souvisejících právních předpisů, ale pro potřeby pracovněprávní vztahů je tento zákon dostačujícím zdrojem informací.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.