Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s ukončením pracovního poměru se zaměstnancem

Rozvázání pracovního poměru může proběhnout několika způsoby - výpovědí, dohodou atd. Nyní vám v následujícím článku nabízíme souhrn povinností, které máte jako zaměstnavatel, pokud ukončujete pracovní poměr se svým zaměstnancem.

 

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru se zaměstnancem

1Důvody rozvázání pracovního poměru

Uvést v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru důvody rozvázání pracovního poměru, pokud to zaměstnanec požaduje. (ZP § 49 odst. 2)

2Dohoda o rozvázání PP

Vydat zaměstnanci jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru. (ZP § 49 odst. 3)

3Ochranná doba

Nedat zaměstnanci výpověď v ochranné době. (ZP § 53 odst. 1)

Upozornit včas, zpravidla alespoň 3 dny předem, zaměstnance na předpokládané skončení prací, na které je vázána dobapracovního poměru. (ZP § 65 odst. 1)

4Prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti ve zkušební lhůtě

Nerušit ve zkušební lhůtě pracovní poměr zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. (ZP § 66 odst. 1).

 

5Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru

Doručit, zpravidla nejpozději 3 dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit, písemné oznámení o zrušení pracovního poměru. (ZP § 66 odst. 2)

6Odstupné

Povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné má zaměstnavatel, dojde-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů na straně zaměstnavatele (§ 52 ZP písm. a) až c)). Výše odstupného je minimálně ve výši trojnásobku průměrného výdělku. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele či dohodou z důvodu nemožnosti konat dále dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice, náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (§ 67 odst.1 ZP).

Vyplatit zaměstnanci po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu odstupné, pokud se nedohodne se zaměstnancem o vyplacení odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. (ZP § 67 odst. 3)

Poskytnout zaměstnanci, s nímž sjednal konkurenční doložku, přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. (ZP § 310 odst. 1)

7Potvrzení o zaměstnání

Vydat při skončení pracovního poměru nebo dohody o skončení pracovní činnosti zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm (ZP § 313 odst. 1):

  • údaje o zaměstnání,
  • druh konaných prací,
  • dosaženou kvalifikaci,
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky.

8Potvrzení o výši průměrného výdělku

Vydat na žádost zaměstnance oddělené potvrzení uvádějící údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu nezaměstnanosti. (ZP § 313 odst. 2)

9Pracovní posudek

Vydat zaměstnanci na jeho žádost do 15 dnů pracovní posudek. (ZP § 314 odst. 1)

10Informovat o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Informovat před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli o této skutečnosti odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců popřípadě zaměstnance, kteří budou převodem dotčení, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců, a projednat s nimi (ZP § 339 odst. 2):

  • stanovené nebo navrhované datum převodu,
  • důvody převodu,
  • právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance,
  • připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.