Jak předcházet úpadku – odklad splátek hypoték a úvěrů

V souvislostí s pandemií nemoci COVID-19 byl schválen zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů, který nabyl své účinnosti 17.04.2020. Co to tedy pro majitele hypoték a úvěrů znamená?

Na základě tohoto zákona můžete za současné situace využít odkladu splátek svého úvěru, a to jako spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel a taktéž i právnická osoba. Splátky je možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a vyčerpány před 26. březnem 2020, v případě hypoték pak odpadá podmínka vyčerpání (§ 3 odst. 1 a 2 zákona č. 177/2020 Sb.). Naopak odložit splátky není možné například u kontokorentu nebo kreditních karet. Výčet veškerých produktů, u nichž odklad splátek není možný, v sobě obsahuje ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 177/2020 Sb.

Co na to poskytovatele úvěrů?

Poskytovateli úvěru je potřebné záměr o odkladu splátek oznámit, není možné přestat splátky svévolně hradit, aby se následně klient pouze odvolal na to, „že je nějaký zákon“. Poskytovatelé úvěrů si však dopady pandemie nemoci COVID-19 uvědomují, a někteří svým klientům možnost odkladu splátek nabízeli sami, a to již před schválením onoho zákona č. 177/2020 Sb.

Do kdy a od kdy můžu splátky odložit?

Odklad splátek je možný buď do 31. července 2020 nebo do 31. října 2020. V případě, kdy klient stojí o odklad pouze do konce července je toto nutné v oznámení poskytovateli výslovně uvést, protože pokud tato informace nebude v oznámení uvedena, automaticky budou splátky odloženy až do konce října.

První splátka, kterou bude možné odložit, je splátka v měsíci, který následuje po měsíci, kdy odklad splátek poskytovateli oznámíte. Takže v případě, že oznámíte poskytovateli odklad splátek do konce měsíce dubna, odloží se již splátka květnová.

Bude mít odklad vliv na výši splátky?

Odklad splátek nebude mít vliv na výši splátky, kterou se klient sjednal s poskytovatelem úvěru, pouze se prodlouží celková doba splácení, a to o délku doby, po kterou byly splátky odloženy. Během této doby se úvěr nadále úročí, ale výše úroku je pro spotřebitele omezena. Pro spotřebitele je maximální výše úroků stanovena ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, což je ke dni 23.4.2020 celkem 9 %. Pokud byla sjednaná výše úroků nižší, stále platí nižší sjednaná výše.

Doporučení pro vás - jak postupovat

Doporučujeme se obrátit na vašeho poskytovatele bankovních či nebankovních služeb, případně na jejich webové stránky. Většina poskytovatelů už zveřejnila formuláře pro své klienty, kteří chtějí splátky odložit. V případě, kdy však váš poskytovatel takový formulář ještě nezveřejnil, je v oznámení důležité zejména uvést označení oznamovatele (tedy identifikační údaje klienta, který oznamuje odklad splátek), prohlášení, že klient má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-1, a označení úvěru, kterého se oznámení týká. (§ 6 zákona č. 177/2020 Sb.). Pokud úvěr nebude v oznámení označen, platí, že oznámení se týká všech úvěru, které jsou oznamovateli poskytnuty.

Poskytovatelé budou žádost zkoumat z formálního hlediska - zda obsahuje všechny potřebné náležitosti. Pokud budou zjištěny nedostatky má poskytovatel povinnost na toto upozornit. Správně vyplněné, doplněné či opravené oznámení nemůže poskytovatel zamítnout.

Závěrem

Opatření přijatá s pandemií onemocnění COVID – 19 mají dopady na většinu obyvatel České republiky, přičemž nový zákonný prostředek odkladu splátek je jedním ze způsobu možností předcházení úpadku a následnému řešení oddlužení. Věříme, že vám pomůže ve zvládnutí této nelehké situace. Je ale nutný aktivní přístup klientů a tento svůj záměr poskytovateli oznámit.

V případě, že si nevíte rady a potřebujete svoji úpadkovou situaci řešit, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Fabian & Partners s žádostí o pomoc. Zajímá vás více informací o současné koronavirové situaci v rámci práva? Navštivte web www.odborneoddluzeni.cz nebo přímo kontaktujte advokátní kancelář.

o autorovi
FabianKateřina Kotarová

specialistka na ekonomiku firem za tým kanceláře insolvenčního správce a advokáta JUDr. Ing. Pavla Fabiana

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.