Vyznejte se v terminologii bankovních úvěrů a půjček

Pokud si pohráváte stále vážněji s myšlenkou vzít si bankovní úvěr nebo půjčku, vězte, že máte před sebou nelehký úkol - zorientovat se v pojmech, které jsou s úvěry spojeny. Snazší to bude, pokud si vezmete na pomoc náš slovníček pojmů z oblasti bankovních úvěrů.

Internetový slovníček pojmů z oblasti bankovních úvěrů

A

B

D

F

H

J

K

 

M

N

P

R

S

Ú

V

Z


A

Akontace>

Je určité procento ceny zboží, která se musí zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny – tzv. první splátka (běžné u spotřebitelských úvěrů).

Anuitní splácení

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

Zpět na začátek

B

Bonita

Je schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Dalším běžně používaným výrazem je „úvěrová schopnost“.

Zpět na začátek

D

Degresivní splácení

Forma splátek, která umožňuje soustředit finanční zatížení na počáteční období splácení úvěru a naopak ke konci úvěrového vztahu splátky co nejvíce snížit.

Dlužník

Klient, který si půjčuje peníze.

Zpět na začátek

F

Fixace, fixační období

Období, během kterého je úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Fixní úroková sazba

Úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného bankovního produktu, nebo na dohodnuté fixační období.

Zpět na začátek

H

Hypoteční úvěr, hypotéka

bankovní úvěr, který je zajištěn zástavním právem na nemovitost.

Zpět na začátek

J

Jistina

Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (úrok).

Zpět na začátek

K

Konstantní splácení

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu trvání závazku konstantní a výše úroků se s postupným splácením jistiny úvěru snižuje.

Kontokorent, kontokorentní úvěr

Díky němu má možnost klient přečerpat limit vlastních prostředků, je to krátkodobý úvěr poskytovaný bankou k běžnému účtu. Taktéž se pro něj využívá označení „povolený debet“.

Kreditní karta

Platební karta, u které je možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty je nezávislý na běžném účtu klienta; některé banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich klient měl veden běžný účet. Úvěr u kreditní karty je revolvingový a jeho splacení probíhá většinou jednou měsíčně.

Zpět na začátek

M

Měsíční splátka

Částka, kterou dlužník měsíčně splácí věřiteli, tj. bance.

Zpět na začátek

N

Nebankovní půjčka, nebankovní úvěr

Úvěr poskytnutý jinou než bankovní institucí. Nejznámější nebankovní poskytovatelé půjček u nás jsou HomeCredit, Provident a další. Nebankovní úvěry musí být stejně jako bankovní sjednány písemně. Nebankovní úvěry jsou obvykle vyplaceny okamžitě bez kontroly dlužníka (tedy bez nahlížení do registru dlužníků). Nevýhodou je vyšší úroková míra a RPSN než u bankovních úvěrů. Nebankovní půjčka je také jediná možnost, jak si půjčit pro osoby, které nemohou bance prokázat příjem – tj. například pro podnikatele, matky na mateřské dovolené nebo studenty.

 

Nová hodnota

Je to pořizovací cena nové věci.

Zpět na začátek

P

p.a.

Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku.

Platební (debetní) karta

Liší se od kreditní karty tím, že se na ni nenakupuje na úvěr. Lze s ní vybírat hotovost v bankách, bankomatech, platit v hotelu, v obchodě, na internetu apod. Lze s ní utrácet peníze do výše zůstatku na BÚ či do výše kontokorentu.

Pohledávka

Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.

Pohyblivá úroková sazba

Úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, ale se mění v závislosti na vývoji trhu.

Progresivní splácení

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevnou částku.

Zpět na začátek

R

Refinancování úvěru

Splacení předchozího úvěrového závazku od jiných bank novým úvěrem.

Registr dlužníků

Databáze osob a organizací neplnící své závazky vůči věřitelům. Primárním účelem registru dlužníků je snaha ochránit bankovní a nebankovní společnosti poskytující úvěry před insolventními subjekty. V České republice existuje hned několik úvěrových registrů. Největším a nejdůležitějším je Centrální registr úvěrů spravovaný Českou národní bankou.

Revolving

Opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek.

RPSN

Úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli, tj. bance, vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem a to za celou dobu trvání svého závazku. Vyjadřuje se procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

Ručitel

Osoba, která se smluvně zaváže splatit dluh pro případ, že dlužník není schopen úvěr splatit.

Zpět na začátek

S

Splátkový kalendář

Přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Nejčastěji se v něm uvádí přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

Splatnost

Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Zpět na začátek

Ú

Účelová půjčka

Druh úvěru, který musí dlužník využít na konkrétní účel. Při sjednání účelové půjčky bývá ve smlouvě přímo uvedeno, k jakému účelu budou prostředky využity a peníze tak není možné využít jiným způsobem. Tento typ úvěru často nabízí výhodnější úrok a RPSN. Nejčastější účelovou půjčkou je půjčka na bydlení neboli hypotéka.

Úrok

Odměna věřiteli za zapůjčení peněz.

Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s výši vypůjčené částky.

Zpět na začátek

V

Věřitel

Je ten, kdo půjčuje (např. dlužníkovi).

Výročí fixace

Datum, kdy končí sjednaná doba fixace.

Výše úvěru

Částka, kterou si od banky klient (dlužník) půjčuje.

Zpět na začátek

Z

Zástava

Při nesplacení dluhu je to majetek, jež slouží jako záruka.

Zástavní právo

Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky do doby jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Vzniká nejčastěji na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem a dlužníkem.

Zástavce

Je ten, který svůj majetek vloží jako zástavu pro případ, že by nemohl splácet dluh.

Zpět na začátek

Pro sestavení slovníčku byly použity informace České bankovní asociace.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.