Fikce doručení – nepřebírat poštu se nevyplácí

Každému podnikateli nebo živnostníkovi vyplývají z jeho výdělečné činnosti určité povinnosti vůči orgánům veřejné správy (ať už placení daní nebo sociálního a zdravotního pojištění). Při opomenutí některé povinnosti je zpravidla upozorněn dopisem, jeho nepřevzetí se rozhodně nevyplácí.

Co je fikce doručení

Způsob doručování je upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem. Písemnosti jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty na adresu trvalého bydliště. 

Rozhodnutí se doručují do vlastních rukou

Veškeré důležité písemnosti (tj. usnesení, platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí aj.) vydané např. OSSZ, zdravotní pojišťovnou nebo finančním úřadem apod. se doručují do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště. Písemnost lze ovšem doručit kdekoliv bude občan zastižen. Používají se buď obálky s červeným pruhem (lze doručit pouze do rukou adresáta), obálky s modrým pruhem (lze doručit i zmocněnci). Samozřejmě lze nechat zasílat všechny písemnosti někomu jinému (např. advokátovi nebo rodinnému příslušníkovi) na základě plné moci. 

Nejjednodušší je doručování elektronickou poštou

Roste počet podnikatelů, kteří si nechávají všechny písemnosti od orgánů ve veřejné správě posílat elektronickou poštou – je nutno o to ovšem požádat u příslušných institucí. Při této formě doručování písemností platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí písemnosti potvrdí adresát zprávou, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. V případě, že není zaslána zpráva o doručení je písemnost následně zaslána poštou.

 

Jak je to s poštou u právnických osob

Písemnosti určené právnickým osobám se doručují pracovníkům oprávněným za tyto osoby přijímat písemnosti. Nejsou-li ustanoveni, zasílají se písemnosti určené do vlastních rukou tomu, kdo je oprávněn za tuto právnickou osobu jednat. Ostatní písemnosti jakémukoliv pracovníkovi firmy, který je přijme. 

I nepřevzatá písemnost nabude právní moci

Jestliže není adresát zastižen na adrese trvalého bydliště, doručovatel písemnosti o tom adresáta vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 

Dluh může exekutor vymáhat, i když jste žádnou písemnost neobdrželi

Velkou chybou je rovněž nepřebírání korespondence od uvedených institucí v případě, že má živnostník finanční problémy a pro jistotu nepřebírá poštu v domnění, že se na to nějak zapomene a když nic nepřevzal, tak nemůže přece nic platit.

U všech soudních a úředních listin platí institut fikce doručení, čili nepřevzetí pošty neznamená, že po dlužníkovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom neví. Všechny důležité listiny nabudou právní moci a stanou se vykonatelnými. Dlužník nepřebíráním pošty může promeškat lhůtu na odvolání a neví důležité informace o jeho případu. 

Doručování veřejnou vyhláškou

Nezdržuje-li se občan na adrese svého trvalého bydliště doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou. Tento způsob doručení se děje tak, že příslušná instituce vyvěsí ve svém sídle po dobu patnácti dní oznámení o uložení písemnosti s jejím přesným označením. Patnáctý den vyvěšení se považuje za den doručení.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Jiří72 Dobrý den.Rád bych se zeptal jestli může exekutor vylepit otevřený dopis s iniciály vašeho jména na dům kde nebydlíte sám.
16.5.2014 11:44 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.