Protikorupční manuál pro podnikatele

Korupce – slovo, které se v naší slovní zásobě již natrvalo zasídlilo. O tom, že korupce bují ve státní správě, jak je nám opakovaně předkládáno v médiích, nemá nikdo pochyb. Korupce však už dávno pronikla i do sféry podnikatelské a ti, co dbají na etické principy často stojí mimo dění velkého businessu. Společnou snahou všech podnikatelů by tak mělo být vymítit korupci, přestat se vzájemně uplácet a znovu nalézt morální imperativy, jinak se propast mezi „dobrými“ a „zlými“ bude neustále zvětšovat. Jako vodítko, jak zamést s korupčním jednáním, může posloužit protikorupční manuál podnikatele, který vám v tomto článku předkládáme.

Protikorupční manuál podnikatele

Korupce v podnikatelské sféře kvete

Přestože se o korupci mluví nejčastěji ve spojení s orgány veřejné správy, nevyhýbá se ani soukromému sektoru. No řekněte, kdo z vás někdy neslíbil „něco navíc“, aby získal zakázku nebo naopak, aby mu jiný podnikatel udělal nějakou „službičku“?! Morálka jde v tomto případě, i u jinak velmi eticky založeného podnikatele, většinou stranou.

Na velkou korupci v politice podnikatelé pohlíží jako na něco opovrženíhodného, zhoubná je však i drobná korupce na úrovni jednotlivců. Názor české společnosti na korupci je v tomto ohledu značně ambivalentní – pro jednu žádá vysoké tresty, druhou bezelstně toleruje. To je ale přímá cesta do pekel. Korupce je totiž typ trestné činnosti, ze které mají všichni zúčastnění prospěch a zdánlivě není nikdo poškozeným. Opak je ale pravdou! Poškozenými jsme v důsledku my všichni, občané, a to ať už vystupujeme v rolích zákazníků, obchodních partnerů nebo „obyčejných“ daňových poplatníků.

Co je a není korupce a jak ji poznat

Korupci představují tři druhy korupčního jednání

  • slíbení, nabídka nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí,
  • žádost o úplatek,
  • přijetí úplatku.

Korupce se vyznačuje tím že – přestože prakticky probíhá zpravidla mezi dvěma stranami –  poškozuje zájmy třetí strany (nejčastěji je to u „velké korupce“ daňový poplatník, u drobné zákazník nebo třeba obchodní partner). Podstatným znakem korupce je také to, že korupční nabídka či žádost souvisí buď s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo s podnikáním, popř. podobnou soukromou činností.

Nezáleží však na tom, jestli někdo úplatek nabídne nebo o něj požádá před daným rozhodnutím nebo až po něm; jestli je určen přímo osobě, kterou má ovlivnit, nebo s jejím souhlasem někomu jinému; jestli úplatek dostane přímo člověk, který věc rozhoduje, nebo někdo, kdo ho má ovlivnit; nebo jak je úplatek velký.

Úplatek je jmenovatelem veškerého korupčního jednání. Je důležité mít na paměti, že nemusí jít jen o peníze, ale může být vyjádřen také poskytnutím informací, hmotných darů, služeb nebo jiných výhod, anebo například záměrným zvýhodněním jedné osoby před jinou.

V podnikání a v dalších podobných vztazích souvisejících s podnikáním se s korupcí setkáváme např. v podobě nekalé soutěže, nebo třeba formou podplácení manažera nebo obchodního zástupce, aby nakoupil zboží za vyšší cenu a poškodil tím vlastníka své firmy nebo firmu, kterou zastupuje.

Jak bojovat s korupcí

Bojovat s korupcí lze bojovat v zásadě dvěma způsoby – tím, že ji budete jednak oznamovat, protože stát má odborníky i prostředky, jak ji řešit, a za druhé tím, že se na ní nebudete podílet.

To se snadno řekne, ale jak se zachovat ve chvíli, když po vás někdo bude žádat úplatek? 

Nejjednodušším a nejbezpečnějším řešením korupčního jednání je nabídku nebo žádost o úplatek odmítnout a trestný čin oznámit. Pamatujte, že nabídku nebo žádost o úplatek jste ze zákona povinni oznámit na policii nebo státnímu zastupitelství. V opačném případě vám podle trestního zákoníku hrozí také trest.

Pokud nemůžete nebo nechcete nabídku nebo žádost o úplatek odmítnout ihned, je vhodné přesvědčit protistranu, že nabídku zvažujete a potřebujete čas na rozmyšlenou a získat tak čas k usvědčení pachatele. Stále však platí povinnost korupci neprodleně oznámit.

V žádném případě ale neberte nebo nedávejte úplatek i kdybyste měli v plánu to později ohlásit, je to trestný čin. I v dobré víře, že poskytnutím úplatku pomůžete policii odhalit a usvědčit zkorumpovaného člověka, se můžete vystavit trestnímu stíhání. Vaše tvrzení bude mít stejnou váhu jako tvrzení druhé strany a budete těžko dokazovat, že jste úplatek ve skutečnosti nechtěl poskytnout nebo vzít.

 

Pokud ale chcete riskovat a úplatek přeci jen dáte nebo vezmete, a celou transakci zdokumentujete (např. záznam na mobilním telefonu) za účelem poskytnout tento záznam policii na důkaz, že vašim úmyslem bylo jen zajistit pro policii informace, i v takovém případě je nutné policii neprodleně kontaktovat a informace a případnou dokumentaci jí bez odkladu poskytnout.

Povinnost oznámit resp. překazit korupci se týká každého, s jednou výjimkou – pokud byste oznámili korupci a vystavili tak sebe nebo své blízké trestnímu stíhání, jiné závažné újmě nebo byste ohrozil život nebo zdraví své či osoby blízké, potom nic oznamovat nemusíte. To se týká například situace, kdy manžel přijde od stavební firmy s objednávkou stavebních prací a chlubí se, že ho to stálo jen tisícovku na ruku.

Kam se obrátit pro radu

Pokud máte podezření na korupci a nejste si jistí, co máte dělat, zavolejte na bezplatnou telefonní linku 199, kde vám odborníci na tuto problematiku poradí.

Další možností je obrátit se na českou kancelář Transparency International, což je největší organizace s celosvětovou působností zabývající se bojem proti korupci.

Více informací najdete také v Protikorupčním manuálu vydaném Ministerstvem vnitra České republiky.


Zdroj: V článku byly využity informace a obrázek z portálu Ministerstva vnitra České republiky

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.