Jak vybrat vhodnou agenturu pro váš marketingový výzkum

Marketingový výzkum vám může do podnikání přinést cenné informace a odpovědi na důležité otázky, které si při zahájení podnikání kladete. V následujícím článku se dozvíte, jaký je hlavní význam marketingového výzkumu a jak postupovat při výběru agentury, která vám bude marketingový výzkum zpracovávat

 

Výběr agentury na výzkum v oblasti marketingu

Význam marketingového výzkumu

Marketingový výzkum je jedním ze základních informačních nástrojů, resp. nedílnou součástí marketingových informačních systémů.

Marketingový výzkum je ve své podstatě souhrnem odpovědí na konkrétní otázky, resp. potvrzením, modifikací či vyvrácením hypotéz. Výzkumná agentura proto při převzetí požadavku na realizaci výzkumu musí znát otázky, na něž chce zadavatel výzkumu získat odpověď, resp. dostat zadání ve formě hypotéz, které by výzkum měl potvrdit či vyvrátit. 

 

Formulace poptávky po službách výzkumu trhu

Při formulaci poptávky lze doporučit následující minimální obsah

 • řešená informační potřeba či typ rozhodnutí, pro něž jsou informace sbírány,
 • okruhy témat či základní formulace hypotéz,
 • předpokládané metody (nebo výzva pro agenturu, aby metody sama navrhla),
 • cílová skupina a základní kritéria výběru respondentů,
 • požadovaný termín předání výsledků výzkumu,
 • požadavky na výstupy,
 • rozpočtové limity,
 • sdělit vybrané reference na relevantním trhu,
 • sdělit základní informace o firmě, zejména pak režim práce s tazatelskou sítí, forma kontroly její práce.

 

Výběr agentury

Vlastní výběr agentury pro marketingový výzkum je vhodné založit na regulérním výběrovém řízení (tendru). Oslovené agentury by přitom měly dostat podrobné zadání, nutné ke zpracování nabídky. Ve výzvě k účasti na tendru by mělo být uvedeno, jakou budou mít jednotlivá kritéria váhu při rozhodování. Všem vyzvaným firmám je třeba předat informace ve shodném rozsahu a termínu. Agentury by měly mít možnost si tyto informace následně ověřit či upřesnit

Součástí požadavků na zpracování nabídky by měly být mj.

 • návrh metodiky,
 • velikost výběrového souboru,
 • rozsahu výzkumu,
 • časový harmonogram,
 • specifikace nákladů,
 • definice formy výstupů,
 • výzva k uvedení referencí z realizace relevantních projektů.

Je-li součástí poptávkytaké návrh dotazníku či další požadavek na předání know-how příslušné agentury, musí zadavatel výzkumu respektovat skutečnost, že tyto materiály jsou až do okamžiku potvrzení spolupráce výhradním majetkem agentury, a to se všemi právy z tohoto faktu vyplývajícími. V případě odmítnutí spolupráce s agenturou, která je autorem předmětných materiálů, musí zadavatel upustit od jejich využití při tomto či dalších výzkumech.

 

Agentury, které vzejdou z výběrového řízení jako neúspěšné by o tomto faktu měly být stručnou formou informovány, a to s uvedením důvodů neúspěchu.

Jednou z klíčových skutečností vedoucích k maximalizaci spokojenosti zadavatele s výzkumy, je dlouhodobá spolupráce.

Diskrétnost na kládání se zjištěnými údaji, stejně tak jako se všemi informacemi poskytnutými po období spolupráce, je třeba ošetřit pomocí smlouvy. V případě realizace výzkumu, v němž jsou primární data zjistitelná některou z běžných technik výzkumu trhu, není zapotřebí přeceňovat prvek potenciálního konfliktu zájmů a vyžadovat exklusivitu dodavatele.

Zdroj: SIMAR, sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.