Kalkulace nákladů – váš dobrý rádce při určování cen výrobků

Jak nastavit cenu tak, aby spolehlivě pokrývala výdaje, nesla zisk a přitom byla pro zákazníky vyhovující? Nejjednodušší metodou, jak stanovit správnou cenu výrobků nebo služeb je nákladově orientovaná tvorba cen. K tomu je však potřeba rozdělit celkové náklady firmy mezi jednotlivé výrobky. Jak? Právě pomocí kalkulace nákladů.

Kalkulace nákladů

Na rozdíl od účetnictví si kalkulace cen každý podnik určuje a využívá takovým způsobem, jak uzná za vhodné – zákonná regulace se na ně nevztahuje. Obecně lze však ideální postup stanovení nákladové kalkulace shrnout do několika pravidel.

1Rozdělte náklady

Základním předpokladem pro správné používání a tvorbu kalkulací je rozdělení celkových nákladů alespoň na přímé a nepřímé.

Přímé náklady bezprostředně souvisí s konkrétním druhem výrobku.

Nepřímé náklady k výrobku vysledovat nelze, zajišťují průběh podnikatelského procesu v širších souvislostech.

2Vyberte vhodnou metodu kalkulace

V situaci, kdy vyrábíte pouze jeden typ výrobku, stanovíte kalkulaci prostým dělením celkových nákladů množstvím výrobků.

Přímé náklady na výrobek lze zjistit relativně snadno. Představuje je především spotřebovaný materiál a mzdové náklady. Jako příklad nepřímého nákladu uveďme spotřebu energie zjišťovanou pro celý provoz najednou, náklady na pomocný materiál, náklady na administrativu, marketing atd. I tyto náklady se však nakonec musí dostat do výrobní ceny daného produktu.

To se děje propočtem pomocí kalkulačních metod.

Tam, kde výsledkem výrobního procesu není jen jeden výrobek, ale je jich více – např. dřevěný hranol a piliny –  vás zajímá kalkulace hlavního výrobku (v uvedeném případě dřevěné hranoly). Možné nebo skutečné zhodnocení vedlejšího výrobku (tedy pilin) vyjádřete v korunách. Mohou to být třeba tržby z prodaných využitelných odpadů. Ty pak odečtěte od celkových nákladů a postupujte jako v případě výroby jednoho typu výrobku – vydělte náklady počtem výrobků.

Jsou však případy, kdy jsou výrobky z jednoho výrobního procesu rovnocenné. Jen se liší různou hmotností, cenou, rozměry, velikostí apod. U různých výrobků z jednoho výrobního procesu je třeba zjistit náklady na kus, kilogram, litr, balení atd., a to u všech vyrobených druhů vašich výrobků.

 V těchto případech vám pomohou poměrová čísla nebo procentní podíly, pomocí nichž si jednotlivé výrobky přepočtěte na srovnatelnou úroveň. Například pětikilové balení představuje pětinásobek kilového balení.

Uvedené metody můžete také vhodně zkombinovat. Při výběru kalkulačního postupu je zásadní skutečnost, jaký je váš typ výroby a jakou strukturu výrobků nabízíte.

3Rozvrhová základna pomůže

Nenašli jste pro vás vhodný postup? Možná vyrábíte více druhů různých výrobků. Pak si k přímým nákladům jednotlivých výrobků určete přirážku nepřímých nákladů pomocí rozvrhové základny.

Rozvrhová základna je hodnota, s níž rozvrhované náklady souvisí. Může to být jednoduše výše přímých nákladů nebo třeba strojní hodiny. Základna by měla být dostatečně velká, aby malé výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech na výrobek. Rozvrhovou základnu si stanovte tak, aby byla jednoduchá, snadno zjistitelná i kontrolovatelná.

Tento článek pro vás připravila: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti PADIA

Pavlína Vančurová je finanční ředitelkou ve společnosti PADIA, s.r.o. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a konzultacím v oblasti firemních financí a manažerského účetnictví. Realizuje školení, kurzy, semináře a workshopy ekonomických témat zejména pro finanční a nefinanční manažery, jednatele a majitele firem. V minulosti vyučovala ekonomické předměty na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní konzultační společnosti PNO Consultants.

PADIA

Společnost PADIA – svět podnikových financí

  • realizuje školení a workshopy ekonomických témat pro veřejnost i na míru bez ohledu na právní formu subjektu či jeho velikost,
  • provádí finanční analýzy podniku a analýzy nákladů a užitků (CBA),
  • připravuje studie proveditelnosti a podnikatelské záměry,
  • podává odborná doporučení pro úpravu strategie finančního řízení a konzultace k nastavení a optimalizaci manažerského účetnictví.

www.padia.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.