Základy marketingu – od podnikatelského nápadu ke strategii podnikání

Pokud jste již našli "ten svůj" podnikatelský nápad, asi právě stojíte před otázkou, jakou konkrétní podobu tomuto nápadu dáte. Nejde jen o to zvolit ten nejlepší možný koncept pro vaše budoucí podnikání, již v této počáteční fázi přípravy na podnikání je totiž příhodné uvažovat o svém podnikání z hlediska marketingu.

Prvky marketingového mixu

Marketing je zastřešujícím pojmenováním pro čtyři základní elementy vašeho výrobku či služby, které je nutné vzhledem k potřebám zákazníků upravit.

Spolu dohromady tvoří tzv. marketingový mix:

  • podoba a charakter výrobku nebo služby (produktu),
  • cena,
  • propagace,
  • distribuce (cestu k zákazníkovi).

Možná si nyní říkáte, co si z toho všeho máte vzít. Na první pohled to vypadá, že jsme odbočili od naší modelové snahy zistit, zda máme vyrábět plastovou kliku ke dveřím hranatou či oblou. Co s těmi prvky marketingového mixu máte provádět a kde vlastně zjistíte, jak máte uchopit velmi důležitou oblast propagace?

Využijte následující pravidla:

1 Prvky marketingového mixu je nutné podřídit zákazníkovi.

Abyste zjistili, co máte provést s výrobkem nebo službou, abyste zajistili poptávku po vámi nabízených produktech, musíte se zeptat zákazníka na jeho skutečné potřeby, případně si o těchto potřebách zajistit co největší množství dostupných informací z jiných zdrojů (sekundární marketingový výzkum).

Přitom však narazíte na zjištění, že potencionálních zákazníků na trhu je obrovské množství a jejich potřeby se navzájem liší. Jiné potřeby bude mít dvacetiletý člověk - student vysoké školy, a jiné zase člověk v důchodovém věku nebo žena na mateřské dovolené, případně úspěšný podnikatel nebo člověk pobírající podporu v nezaměstnanosti. Ten se může spokojit s nejlevnějším druhem plastové kliky, zatímco majetný člověk si obyčejné, i když funkční, zboží pravděpodobně nekoupí.

Váš podnik však zpravidla nemůže z technických, kapacitních a finančních důvodů vyrábět kliky plastové, kovové, umělecké a další v mnoha variantách. To znamená, že nemůžete uspokojit potřeby a přání celého spektra potenciálních zákazníků. Z této skutečnosti vyplývá další zlaté pravidlo:

2 Trh se zákazníky je nezbytné na základě podobnosti jejich potřeb rozčlenit na ty části (segmenty trhu), jejichž členové by mohli mít o vaše výrobky zájem a jejim požadavkům podřídit prvky marketingového mixu.

Prvky marketingového mixu nelze podřídit současně všem zákazníkům, ale pouze zákazníkům z cílových segmentů trhu. Má-li být váš obchod úspěšný, musíte se zaměřit na konkrétní cílové skupiny zákazníků.

Například kovová klika z drahého materiálu v luxusním provedení bude vyhovovat bohatým zákazníkům. Bude mít tedy vyšší cenu, musí mít rovněž specifický způsob prodeje a pravděpodobně bude mít také odlišný způsob propagace (například katalogy pro architekty a projektanty). Nelze stanovit charakter výrobku, která bude vyhovovat zároveň méně majetným zákazníkům i bohatším, stejně tak není možné stanovit univerzální cenu, která bude vyhovovat všem. A do třetice, není možné zvolit takový způsob propagace, který osloví všechny a nelze nalézt vhodné prodejní místo, kde nakupují všechny skupiny obyvatelstva.

 

Co plyne z marketingového pohledu na podnikání

Vraťme se nyní na samotný počátek tohoto článku. Byli jste v situaci, kdy jste měli podnikatelský nápad a řešili jste problém, jak nejlépe postupovat při jeho konkretizování až do podoby finálního výrobku nebo poskytované služby.

Nyní již víte, že budete nejprve zjišťovat potřeby vašich zákazníků a zjištěným informacím náležitě přizpůsobíte váš podnikatelský koncept, který tak dostane konkrétní podobu. Odsud už je jen krůček k úspěšnému zahájení vašeho podnikání.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.