Daňová evidence, výdaje stanovené paušálem, podvojné účetnictví – jak prokázat příjmy a výdaje OSVČ

Při samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazování svých příjmů a výdajů a  tudíž i pro uplatnění postupu pro výpočet všech jeho daňových povinností. Jaké jsou tedy možnosti vedení daňové evidence, jaká je hranice pro vedení podvojného účetnictví či výše paušálu pro odvod daní u OSVČ?

Evidence příjmů a výdajů pro daňové účely

Nejjednodušší a finančně nejméně nákladné je prokazování výdajů paušálem, další možností je vedení daňové evidence a nejnáročnější možností je vedení podvojného účetnictví.

1 Podvojné účetnictví

Možnosti volby jsou samozřejmě omezené zákonem, ze zákona mají povinnost vést podvojné účetnictví

  • právnické osoby,
  • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • fyzické osoby s obratem za předcházející kalendářní rok 25 miliónů Kč,
  • ostatní fyzické osoby na základě svobodného rozhodnutí.
  • ostatní fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou,
  • ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.

2 Daňová evidence

Daňovou evidenci vede především podnikatel či živnostník, jehož obrat za uplynulý kalendářní rok nepřesáhl 25 miliónů Kč a současně je pro něj uplatnění výdajů paušálem nevýhodné, protože jeho výdaje jsou vyšší než příslušná sazba paušálu u jeho kategorie ze zákona.

Daňová evidence nahradila v minulosti používané jednoduché účetnictví (počínaje rokem 2004) a její forma není striktně stanovena, hlavní podmínkou je ovšem správné zjištění všech povinných daňových odvodů. Je proto důležité správně evidovat:

  • příjmy a výdaje,
  • majetek a závazky.

Daňová evidence se tak může klidně vést pouze v MS Excelu, mnoho podnikatelů používá podobný počítačový program, ve kterém dříve vedli své jednoduché účetnictví.

U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evidovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady aj.) pro možnou daňovou kontrolu.

Vedení daňové evidence tak samozřejmě nezbavuje podnikatele vést průkaznou evidenci movitého i nemovitého majetku souvisejícího s jeho podnikatelskou činností. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o správě daní a poplatků.

 

I pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci však platí povinnost inventarizace. Podle zákona se musí k poslednímu dni v roce zjišťovat skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků.

Diskuze k článku

Přidat komentář
luboš papežík dobrý den
chci se zeptat do jaké kategorie v paušálním zdanění je tedy automechanik , nikde jsem se to tady nedočetl
děkuji luboš
22.1.2018 21:29 | Odpovědět
julius korba 1000000ck
5.1.2020 12:08 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.